Råd og tips til kvalifiserings- og særemneoppgaver ved IAKH

En kvalifiseringsoppgave/særemneoppgave svarer på en gitt problemstilling med utgangspunkt i pensumlitteraturen. Oppgaven skal være skrevet med dine egne ord og ha referanser og litteraturliste.

En kvalifiseringsoppgave/særemneoppgave bør bestå at en innledning, hoveddel (som kan ha flere underdeler) og en konklusjon. En tommelfingerregel for å disponere teksten er:

 • Innledning (ca. 10 %).
  • Her presenteres problemstillingen(e). Husk at alle spørsmål som reises i innledningen skal besvares eller belyses.
  • Avgrensning: du redegjør for hvordan du vil svare på oppgaven, og hvorfor du har valgt å avgrense slik du gjør.
 • Hoveddel (ca. 80 %)
  • I hoveddelen skal du svare på problemstillingen(e) med utgangspunkt i pensumlitteraturen.
  • En hoveddel består av både redegjørelse og drøfting.
   • Drøfting innebærer å argumentere for eller imot dine egne eller andres synspunkter.'
   • Husk at alt som redegjøres for skal være relevant for problemstillingen(e).
  • Les mer om skriveoperasjoner på Søk og Skriv
 • Konklusjon (ca. 10 %)
  • I konklusjonene oppsummerer du og løfter fram funnene dine fra hoveddelen.
  • Det skal være samsvar mellom innledningen og konklusjonen. Har du gjort det du skrev at du skulle gjøre

En god strukturert oppgave gir bedre flyt og lesbarhet. Se Søk og Skrivs råd til struktur. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hvis kvalifiseringsoppgaven du lever inn er avskrift eller direkte oversettelse av andres arbeid, enten det er andres besvarelser eller artikler, pensum og annen litteratur, regnes det for fusk og du kan miste studierett for et halvt år.

Publisert 6. jan. 2011 12:33 - Sist endret 23. nov. 2016 09:07