Innpass av påbegynt hovedfag i historie

Hvordan innpasser vi studentene som tidligere har påbegynt et hovedfag i historie?

For studenter som begynte på et hovedfagsstudium og som ønsker å søke seg inn på masterprogrammet i historie, gjelder følgende overgangsordninger:
Førstesemestersstudiumet på hovedfag (avlagt eksamen i teori- og metode samt ferdigstilt prosjektbeskrivelse) gir uttelling i form av 30 studiepoeng.
I tillegg må studentene ta emner tilsvarende 90 poeng. 60 av disse skal være masteroppgaven, 20 skal være realhistoriske emner og 10 skal være HIS4040 - Skriveseminar, master i historie. Det ene realhistoriske emnet må være HIS4110.

Studenter kan også søke om å få godkjent deler av det arbeidet de har gjort med hovedoppgaven som et emne tilsvarende 10 studiepoeng. Dette vil i så fall erstatte HIS4040 - Oppgaveseminar 2.

Du finner mer informasjon om masterprogrammet i historie på programnettsiden for master i historie.

Hvis eksamener fra første semester hovedfag ikke er registrert i StudentWeb, ta kontakt med eksamenskonsulenten.
 

Publisert 25. mai 2010 10:54 - Sist endret 28. mars 2014 10:42