Kunnskapsressurser

Søk i Tingbøkene og Bibliografi over engelskspråklig litteratur om norsk historie i instituttets samlinger.

Publisert 22. mai 2017 12:42

Tingbøker utgjør en viktig kilde til fortiden. Dette prosjektet har som mål å tilgjengeliggjøre tingbøker som kilde, gjøre tingbøker søkbare i en database og stimulere til forskning på samme kilde.

Publisert 15. mai 2017 12:18

I Tingbokprosjektets bibliotek vil du finne to typer utgivelser: Elektroniske utgaver av våre utsolgte bøker, og ikke tidligere utgitte kilder.

Publisert 15. mai 2017 12:18
Publisert 15. mai 2017 12:18

Det er mulig å skrive både bacheloroppgave og masteroppgave innenfor rammen av Tingbokprosjektet.

Publisert 15. mai 2017 12:18

Tingbokprosjektet har stått bak utgivelser av såvel forskning som kilder i mer enn et tiår. Flere av titlene er blitt utsolgt, og disse kommer nå i elektroniske utgaver på disse sidene. Publikasjonene på denne listen viser noe av bredden i Tingbokprosjektets aktiviteter.

Publisert 31. okt. 2013 13:47
Publisert 31. okt. 2013 11:17
Publisert 19. mars 2013 11:01
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42