Kunnskapsressurser - Side 12

Publisert 1. sep. 2010 11:54
Publisert 1. sep. 2010 11:37
Publisert 16. juni 2010 20:22
Publisert 5. mai 2010 15:27
Publisert 5. mai 2010 14:49

I Tingbokprosjektets bibliotek vil du finne to typer utgivelser: Elektroniske utgaver av våre utsolgte bøker, og ikke tidligere utgitte kilder.

Den nye elektroniske utgavene er, så langt det har latt seg gjøre, sideidentiske med papirutgavene. Teksten er uforandret, men i noen tilfeller har den blitt forskjøvet i forhold til opprinnelig sidenummerering. For den alminnelige leser vil dette være uten betydning, men den som skal sitere disse avhandlingene bør sjekke papirutgavenes sidenummer.

Disse tekstene er lange, ofte på flere hundre sider. Derfor vil det for mange være en fordel å laste dem ned og lagre dem på egen maskin.  

Publisert 29. apr. 2010 11:27
Publisert 29. apr. 2010 11:27
Publisert 29. apr. 2010 11:27
Publisert 29. apr. 2010 11:27
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:17
Publisert 29. apr. 2010 11:01
Publisert 29. apr. 2010 10:56
Publisert 29. apr. 2010 10:56
Publisert 29. apr. 2010 10:56
Publisert 29. apr. 2010 10:56
Publisert 29. apr. 2010 10:56