Anny Fremmerlid

Senior Lecturer - History of Art
Image of Anny Fremmerlid
Norwegian version of this page
Phone +47-22857354
Mobile phone +47-92416141
Room 519 NT
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Academic Interest

Norwegian and international printmaking history, printmaking techniques, norwegian visual arts from the 19th and 20th century.                                                                                  

Guidance of students in academic writing and development at BA level.

Facilitates the use of digital tools in teaching and research.

 

Teaching

KUN3090 - Bacheloroppgave i kunsthistorie/Bachelor Thesis in Art History

KUN2512 - Kunst på papir/Art on Paper

KUN1000 - Introduksjon til kunsthistorie/Introduction to Art History

KUN1001 - Billedkunst og arkitektur fra antikken til renssanesen/Visual Arts and Architecture from Antiquity to the Renaissance

KUN1002 - Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid/Visual Arts and Architecture from Baroque to contemporary art

 

Background

Cand. Philol. with major in art history (2004). I have worked as a freelance writer and lecturer (2004-2009), and has been a project employee for exhibitions at several museums, including Bergen Art Museum, Henie-Onstad Art Center and Kongsvinger Museum / Women's Museum (project manager). Employee for the publication Kunstnerforbundets første 100 år 2010-2011/Artist Association's first 100 years 2010-2011 (2011).

Employed as lecturer at UiO, Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas in 2008. Senior lecturer at the same place 2016.

 

Positions and memberships

Since 2015: Safety representative, IFIKK

Since 2015: Responsible for "Norwegian Visual Art 1945-1990",  Store norske leksikon, online (The Great Norwegian Encyclopedia, an edited, online encyclopedia)

Tags: Art History, printmaking, Printmaking history, Printmaking techniques, Modernism, Naturalism

Publications

Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier (Erik Werenskiold's Prints: Etchings and Lithographies). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016. Open access

Prosjektmedarbeider: Kunstnerforbundets 100-årsjubileum.Registrering og publisering av KFs utstillinger gjennom 100 år, fra 1910/1911-2011.

Oversikt over samtlige kunstnere og utstillinger (Overview: Artists an Exhibitions, Artists Association, Norway) inngår også i Hans-Jakob Brun, Kunstnerforbundets første 100 år, Kunstnerforbundet, 2011.

  • Fremmerlid, Anny (2012). Erik Werenskiolds grafikk og Paul Cézanne. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 164- 171

View all works in Cristin

  • Fremmerlid, Anny (2016). Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55246-6.  182 s. Full text in Research Archive.
  • Fremmerlid, Anny (2010). Inger Sitter: monotypier. Kunstverket galleri.  ISBN 9788299842303.  86 s.
  • Fremmerlid, Anny (2007). Knut Rumohr - tresnitt og xylografi. Bergen Kunstmuseum.  ISBN 978-82-91808-34-5.  148 s.
  • Fremmerlid, Anny (2006). Liti Kjersti og andre Werenskiold-illustrasjoner. Kongsvinger museum.  ISBN 82-91997-07-1.  68 s.
  • Fremmerlid, Anny (2005). Erik Werenskiold - 150-årsfeiring. Kongsvinger museum.  ISBN 82-91997-06-3.  59 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:53 PM - Last modified May 31, 2017 2:27 PM