Erik Mørstad

Associate Professor - History of Art
Image of Erik Mørstad
Norwegian version of this page
Phone +47-22855567
Mobile phone +47 90724482
Room 525 NT
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Academic Interests

French Film

19th Century Art, 20th Century Art, Contemporary Art

Sociology of Art

 

Ongoing Research

Nathalie Heinich, Sociology of Art

 

Higher Education

Dr.philos.

Mag.art.

Cand.mag.

 

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Modernisme/modernity, french film, Nathalie Heinich, Edvard Munch, Gustav Vigeland, Henrik Ibsen

Publications

 • Mørstad, Erik (2013). Edvard Munchs tidlige tegneundervisning, I: Magne Roger Bruteig (red.),  Munch på papir.  Munch-museet, Mercatorfonds.  ISBN 9788293140283.  Kapittelnummer 3.  s 80 - 87
 • Mørstad, Erik (2013). Munch and the Literary. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (4), s 206- 217
 • Mørstad, Erik (2012). Christian Krohgs Albertine og fransk litteratur. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 146- 153
 • Mørstad, Erik (2012). Krohg og Brandes: vennskap og faglig dialog, I:  Christian Krohg. Bilder som griper.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-067-5.  Kapittel.  s 87 - 100
 • Mørstad, Erik (2012). Munch's Impact on Europe, In Hubert Van Den Berg; Irmeli Hautamäki; Benedikt Hjartarson; Torben Jelsbak; Rikard Schönström; Per Stounbjerg; Tania Ørum & Dorthe Aagesen (ed.),  A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925.  Rodopi.  ISBN 9042036206.  Part 1.  s 81 - 90
 • Mørstad, Erik (2011). Magne Malmangers "Norsk kunstdebatt ved modernismens terskel". Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 100- 109 Show summary
 • Mørstad, Erik (2011). Munchs modernisme, I:  Norsk avantgarde.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-649-0.  5.  s 55 - 67 Show summary
 • Mørstad, Erik (2011). Werenskiolds modernisme, I: Øystein Ustvedt & Marianne Yvenes (red.),  Erik Werenskiold 1855-1938.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-058-3.  6.  s 71 - 81
 • Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2010). Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 277 - 345
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 343 - 416
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Dikt : 1844-1906, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 7 - 335
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 339 - 342
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 417 - 876
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Ord- og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  s 91 - 706
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Lille Eyolf : 1894, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 363 - 474
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Wiger, Ellen; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Fruen fra havet : 1888, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-0319005-6.  s 413 - 562
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav & Ystad, Vigdis (2009). Hedda Gabler : 1890, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 7 - 228
 • Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Byggmester Solness : 1892, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 229 - 362
 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna & Ystad, Vigdis (2008). Kjærlighedens komedie : 1862, I:  Kjærlighedens komedie : 1862.  Aschehoug & Co.  Kommentarer.  s 57 - 335
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Samfundets støtter : 1877, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7.  Aschehoug & Co.  s 7 - 183
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13.  Aschehoug & Co.  s 113 - 659
 • Mørstad, Erik (2008). Billedkunst og kulturhistorie, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 7.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  Ord- og sakkommentarer.
 • Mørstad, Erik (2008). "Din hud mot min" - et maleri av Inger Sitter, I: Ulla Uberg (red.),  Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-997799-0-6.  6.  s 48 - 51
 • Mørstad, Erik (2008). Edvard Munch: Dannelse og utdannelse. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  91(1), s 18- 31
 • Mørstad, Erik (2008). Edvard Munchs første skoleår: lærere og lærebøker i tegning, I: Ydstie Ingebjørg & Mai Britt Guleng (red.),  Munch blir "Munch". Kunstneriske strategier 1880-1892.  Labyrinth Press.  ISBN 9788290128604.  1.  s 20 - 33
 • Mørstad, Erik (2008). Kommentarer til Ibsens brev, I:  Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Brevmottagere.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  Ord- og sakkommentarer.
 • Mørstad, Erik (2008). Naum Gabo i Kristiania, I: Ulla Uberg (red.),  Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-997799-0-6.  3.  s 28 - 34
 • Mørstad, Erik (2007). (Kommentarer, uten tittel) Bidrag til kommentarer til Brand og Peer Gynt, manus 15 sider, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter, bind 5, kommentarbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18990-3.  Kommentarer.
 • Mørstad, Erik (2007). The Improvisations of Edvard Munch. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 138- 159
 • Mørstad, Erik (2006). "Badende menn": Kroppspolitikk, kroppsteknikk og kroppspleie, I: Ingebjørg Ydstie & Karen E. Lerheim (red.),  Livskraft. Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900-1930.  Labyrinth Press.  ISBN 82-90128-50-9.  Kapittel.  s 65 - 74
 • Mørstad, Erik (2006). Foreword, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  Forord.  s 3 - 3
 • Mørstad, Erik (2006). Gabo-konstruert hode nr. 2. Billedkunst.  ISSN 0908-0465.  14(2), s 3- 5
 • Mørstad, Erik (2006). Introduction, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  Innledning.  s 7 - 14
 • Mørstad, Erik (2006). Responding til "Self-Portrait with Cigarette": a case history, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  Kapittel.  s 87 - 120
 • Mørstad, Erik (2006). Henrik Ibsen i Dresden 1852: I billedgalleriet vindusmotivet. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  89(3), s 146- 161
 • Mørstad, Erik (2005). Dynamisk og oversiktlig om et komplisert emne: Atle Næss, Munch. En biografi. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 118- 126
 • Mørstad, Erik (2005). Fasettert, men usammenhengende bilde av Edvard Munch. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  88(4), s 267- 273
 • Mørstad, Erik (2005). Il linguaggio formale di Edvard Munch: formule e caricature, I: Øivind Storm Bjerke & Achille Bonito Oliva (red.),  Munch 1863-1944.  Skira.  ISBN 88-7624-237-6.  Kapittel.  s 41 - 55
 • Mørstad, Erik (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.12.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-19010-3.  Kapittel.
 • Mørstad, Erik (2005). Nesch og Winge. En analyse av monumentalverkene "Sildefiske" og "Båtfrise", I: Arnt Normann Fredheim & Karen Lerheim (red.),  1905-1935 Ekspresjon! Edvard Munch - tysk og norsk kunst i tre tiår.  Labyrinth Press.  ISBN 82-90128-49-5.  Kapittel.  s 83 - 110
 • Mørstad, Erik (2004). Christian Krohg i Skagen: et norsk perspektiv, I: Annette Johansen & Mette Bøgh Jensen (red.),  Christian Krohg og Skagen.  Skagens Museum og Lillehammer Kunstmuseum.  ISBN 87-91048-04-4.  kapittel.  s 12 - 22
 • Mørstad, Erik (2004). Kunstneren som motiv: 1878-1900. Teoretisk og ikongrafisk kontekst, I: Janike sverdrup Ugelstad (red.),  Portrett i Norge.  norsk folkemuseum.  ISBN 82-7393-143-9.  1.  s 14 - 37
 • Mørstad, Erik (2004). Edvard Munchs Livsfrise: Struktur, kontekst og kritikk. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (Årg. 87, nr 3), s 122-155 : ill. Show summary
 • Mørstad, Erik (2004). Edvard Munchs maleri Aske: analyse, tolkninger og kontekst. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 38- 53 Show summary
 • Mørstad, Erik (2004). Munch og Böcklin. En komparativ analyse. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (Årg. 87, nr 3), s 156-174 Show summary
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munch under Medusas hode. En face.  ISSN 1502-7155.  (1), s 4- 17
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munchs bruk av slagskygger. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 66- 97
 • Mørstad, Erik (2002). Kjærlighetens forvandlinger, I: Karen Lerheim & Gunnar Sørensen (red.),  Edvard Munch. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918.  Munch-Museet og Labyrinth Press, Oslo.  s 85 - 93
 • Mørstad, Erik (1999). Freud og Michelangelos Moses. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 74- 98 Show summary
 • Mørstad, Erik (1999). Freud og Michelangelos Moses. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (1), s 2- 29 Show summary
 • Mørstad, Erik (1998). Jung og Picasso - Henderson og Pollock. Jungianismen som billedanalytisk verktøy. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (1), s 18- 59 Show summary

View all works in Cristin

 • Hansen, Vibeke Waallann; Mørstad, Erik; Sauge, Birgitte & Yvenes, Marianne (2012). Christian Krohg. Bilder som griper. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-067-5.  208 s.
 • Mørstad, Erik; Berg, Thoralf; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Wiger, Ellen Nessheim & Ystad, Vigdis (2009). Henrik Ibsens skrifter, bind 8. Aschehoug & Co.  592 s.
 • Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M. & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18993-7.  860 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Solberg, Olav & Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  780 s.
 • Mørstad, Erik (red.) (2007). Malerileksikon. Motivtyper, teorier og teknikker. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-283-0.  309 s.
 • Mørstad, Erik (red.) (2007). Skulpturleksikon. Billedhuggerkunstens begrepsverden. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-284-7.  141 s.
 • Mørstad, Erik (ed.) (2006). Edvard Munch. An Anthology. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  225 s.
 • Mørstad, Erik (2003). Håndbok for hovedfagsstudenter. Kunsthistorie, IAKK, UiO.  ISBN 82-91391-12-2.  59 s.
 • Mørstad, Erik (2000). Visuell analyse. Metode og skriveråd. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-010-1.  112 s. Show summary
 • Mørstad, Erik (1996). Malerileksikon. Teknikker, motivtyper og estetikk. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0596-4.  327 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Mørstad, Erik (2016). Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser.
 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian & Solberg, Olav (2010). Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 95 - 153
 • Mørstad, Erik (2009). Leksikalske innførsler, kommentarer, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 9 : Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18999-9.  Hedda Gabler.
 • Mørstad, Erik (2009). Leksikalske kommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  Brev 1880-89.
 • Mørstad, Erik (2009). Sakkommentarer, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 11 : innledning og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18943-2.  Digte.
 • Mørstad, Erik (2008). Kommentarer, I: Vigdis Ystad (red.),  Innledninger og kommentarer til "Svanhild", "Kjælighedens Komedie" og "Kongs-Emnerne".  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18987-6.  Del.
 • Mørstad, Erik (2008). Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter 13, brev 1871-1879, Ord- og sakkommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  Del.
 • Mørstad, Erik (2007). Edvard Munch som anomisk kunstner.
 • Mørstad, Erik (2007). Guest Editor: Editorial. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 137
 • Mørstad, Erik (2006). Edvard Munch´s Formulas: Aspects of the Formal Language.
 • Mørstad, Erik (2006). Henrik Ibsen i Dresden 1852.
 • Mørstad, Erik (2006). Ibsen + Michelangelo = Sant?. Show summary
 • Mørstad, Erik (2006). Ibsen og Michelangelos "Moses".
 • Mørstad, Erik (2006, 09. mars). Munch lagt under lupa.  Klassekampen.
 • Mørstad, Erik (2006). Naum Gabo in Norway. "Constructed Head no. 2", 1916/65.
 • Mørstad, Erik (2003). Dag Solhjell: Formidler og formidlet. En teori om kunstformidlingens praksis. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 139- 142
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munchs Livsfrise som utstillingsprosjekt.
 • Mørstad, Erik (2003). Øivind Storm Bjerke: Niclas Gulbrandsen. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (4), s 259- 261

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:55 PM - Last modified Feb. 9, 2018 12:01 PM