Ingrid Margareta Markussen

Image of Ingrid Margareta Markussen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations History of Ideas
Tags: History of ideas

Publications

 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). The Household Code: Protestant Upbringing in Denmark–Norway from the Reformation to the Enlightenment, In Reidar Aasgaard; Marcia J. Bunge & Merethe Roos (ed.),  Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.  Routledge.  ISBN 9781138294226.  3.
 • Engebretsen, Eivind; Johnsen, Berit Helene; Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (2010). En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être (I Norge: Rettighet- og kontrolldiskurser i velferdsstaten) , I: Charles Gardou (red.),  Le handicap au risque des cultures.  Editions ERES.  ISBN 978-2-7492-1310-1.  kapittel. Full text in Research Archive
 • Markussen, Ingrid (2005). Den protestantiske etik og velfærdsstatens ånd- eller myten om den gode stat, I: Ingrid Markussen & Kari Telste (red.),  Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet.  Novus Forlag.  ISBN 8270994073.  kapitel.  s 180 - 206
 • Markussen, Ingrid (2005). Læreruddannelsens første tid - 1791 til ca. 1830, I:  - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7838-929-1.  Del 1..  s 17 - 130
 • Markussen, Ingrid (2005). forord, I: Ingrid Markussen & Kari Telste (red.),  Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet.  Novus Forlag.  ISBN 8270994073.  forord.  s 5 - 6
 • Markussen, Ingrid (2004). På sporet af ideer. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.
 • Markussen, Ingrid (2004). Tilbage til paradis? Syndefaldsmyten og dens betydning for synet på opdragelse, børn og handicap. Handicaphistorisk tidsskrift.  ISSN 1399-4786.  11(1), s 21- 32
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst, I:  Dannelsens forvandlinger.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2549-1.
 • Markussen, Ingrid (2001). Fra Pontoppidan til McDonald? Barndom og skole ud fra et akkulturationsperspektiv. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  12.årgang(1-2), s 3- 12
 • Markussen, Ingrid (2001). Friedrich Eberhard von Rochows Einfluss in Dänemark, I: Hanno Schmitt & Frank Tosch (red.),  Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard von Rochow 1734-1805 im Aufbruch Preussens.  Henschel Verlag, Preussen.  ISBN 3-89487-394-9.  s 221 - 230
 • Markussen, Ingrid (1999). Begær og selvkontrol -elementer i 1700-tallets kundskabsteori og pædagogik. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 45- 55
 • Markussen, Ingrid (1999). Handikapp och äktenskap i Norden, I: Kari Melby; Anu Pylkkänen & Bente Rosenbeck (red.),  Ægteskab i NOrden fra Saxo til i dag.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-0339-5.  s 179 - 189
 • Markussen, Ingrid (1998). "For børn, der ikke kan følge den almindelige undervisning". Noget om de to første årtier af specialundervisningens 50-årige historie, I: Ingrid Wass (red.),  En specialpædagogisk verden. Festskrift til Birgit Kirkebæk.  Dansk psykologisk Forlag.  s 120 - 129
 • Markussen, Ingrid (1997). Den nordiske skolemodel, I: Knut Tveit (red.),  Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harbos 70-årsdag.  Pedagogisk forskningsinstitutt. UiO.
 • Markussen, Ingrid (1997). Handikapp och äktenskapspolitik i NOrden. Handicap og samfund.  ISSN 0907-8738.  1
 • Markussen, Ingrid (1997). Skoleprotokollen fortæller, I:  Det store i det små.  Lokalhistorisk Afdeling, København, Odense Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M..  ISBN 87-88510-04-2.  s 327 - 347
 • Markussen, Ingrid (1996). "En fornumstig Quinde. " Mandens opdragelse af kvinden, I: Karen Hjort; Grethe Ilsøe & Minna Kragelund (red.),  Bur.  ARKI.Varia.  ISBN 87-89409-07-8.
 • Markussen, Ingrid (1988). Danning i kristen tro og pædagogik - nogle linjer fra antikken til vår tid, I: Rolf Oddbjørn Hustad (red.),  "Å ta bolig i seg selv". Perspektiver på danning.  NLA-Forlaget.  ISBN 82-7468-065-0.  s 8 - 26

View all works in Cristin

 • Kristeva, Julia; Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24928-1.  106 s.
 • Markussen, Ingrid; Braad, Karen B.; Larsen, Christian; Nørr, Erik & Skovgaard-Petersen, Vagn (2005). - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7838-929-1.  449 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (red.) (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag.  ISBN 8270994073.  227 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (2005). Den gode oppveksten. Novus Forlag.  180 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (red.) (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag.  ISBN 9788270994076.  227 s.
 • Markussen, Ingrid (2004). En dansk læreruddannelse etableres. Universitetsforlaget i Odense.  110 s.
 • Markussen, Ingrid (2004). The role of schools and education from the 16th to the end of the 18th century. Walther De Gruyter GMBH & Co.  10 s.
 • Krogseth, Otto & Markussen, Ingrid (red.) (2003). "Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). IKS.  24 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie.  ISBN 82-530-2549-1.  27 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldske universitetsideal. IKS.  10 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldtske universitetsideal. IKS.  10 s.
 • Markussen, Ingrid (red.) (2003). Lærerens verden. Gyldendal Uddannelse.  ISBN 87-00-47588-2.  460 s.
 • Markussen, Ingrid (red.) (2003). "Å bli det du er". Oppvekst - Identitet - Kontekst. IKS.  147 s.
 • Markussen, Ingrid (1995). "Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte". Pietistiske og kameralistiske ideer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense Universitetsforlag.  ISBN 87-7838-097-9.  340 s.
 • Markussen, Ingrid (1988). Visdommens lænker. Landbohistorisk Selskab.  ISBN 87-7526-086-7.  377 s.

View all works in Cristin

 • Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Livet bøyes i flertall - Introduksjon til "Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning", I:  Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24928-1.  Introduksjon.  s 5 - 40
 • Markussen, Ingrid (2007). Early history of Philanthropism (1715-1771). Constitution terms, area of practice and effect of educational reform programs in the period of enlightenment. Paedagogica historica.  ISSN 0030-9230.  43
 • Markussen, Ingrid (2005). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling. Susanne Viborg:Uddannelse og social samhørighed. Udviklingen af enhedsskoler i Skandinavien, Tyskland og England. En komparativ analyse.
 • Markussen, Ingrid (2004). Kultur for læring. En analyse af tekst og begreber brugt i Stortingsmelding 30.
 • Markussen, Ingrid (2004). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling, Juliane Engelhardt: De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. Borgerskab, foreningssociologi og statstænkning.
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien - kilde til selvrealisering eller samfundets lim?.
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien i idehistorisk perspektiv.
 • Markussen, Ingrid (2002, 01. juni). Kultur og opdragelse fra reformationstid og oplysningstid i Norge og Danmark. [Radio].  Institutt for kulturstudier : Institutt for kulturstudier.
 • Markussen, Ingrid (2002, 01. januar). Lærerens verden. [Radio].  København : Gyldendals forlag.
 • Markussen, Ingrid (2002). Opdragelse til demokrati efter 1945 - i Danmark.
 • Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst.
 • Markussen, Ingrid (2002). The role of School and Education from the 16th to the 18th Century, I: Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (red.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5.
 • Markussen, Ingrid (1999, 03. mai). Humanistiske perspektiver på NFRs velfærdsprogram. [Radio].  Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, St. Hanshaugen : Norges forskningsråd.
 • Markussen, Ingrid (1999, 13. november). Oppositionsindlæg ved dr.philos.afhandling: Dagrun Skjelbred:..."de umistelige Bøger". En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen. [Radio].  UiO : Hf-fakultetet.
 • Markussen, Ingrid (1999, 05. mars). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling, Institutt for specialpedagogikk UiO,vedr. Solveig Magnus Reindal: "Disability, personal autonomy and the subject - a dilemma in special needs education?". [Radio].  Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid (1999, 26. mai). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling: Berit H. Johnsen:"Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster". [Radio].  Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid (1999, 16. april). Oppositionsindlæg ved fil.dr.afhandling, Ingrid Olsson, Linköping Universitet: "Att vara lytt i Linköping på 1800-talet". [Radio].  Universitetet i Linköping, Sverige : Tema Hälsa och samhälle, Universitetet i Linköping.
 • Markussen, Ingrid (1999, 27. september). Siraks visdomsord og Siraks betydning for undervisning og opdragelse i Danmark-Norge i 1700-tallet. [Radio].  UiO : HF-forskningsdagene.
 • Markussen, Ingrid & Kirkebæk, Birgit (1999, 25. januar). Ugekursus med foredrag under titelen: Handicap, uddannelse og samfund- historiske og idehistoriske perspektiver på dagens specialundervisning. [Radio].  Danmarks Lærerhøjskole, København : Institut for psykologi og specialpædagogik.
 • Markussen, Ingrid (1998). Kundskabens træ.
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion.
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion. Foucaltinspireret handicaphistorisk forskning i Norden.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:59 PM - Last modified Jan. 27, 2017 11:09 AM