Christine Amadou

Image of Christine Amadou
Norwegian version of this page
Phone +47-22856146
Room 627 NT
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations History of Ideas

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History of ideas

Publications

 • Amadou, Christine (2017). Den ukjente historien om keiser Justinian og Theodora : om kjønn, makt og hemmeligheter hos Prokopios. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(1), s 19- 29
 • Amadou, Christine (2014). Sov deg rik! Arbeid, tid og dovenskap i Slaraffenland. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 191- 209
 • Amadou, Christine (2012). Domnika: Une sainte à revoir, un texte à corriger, I: Denis Searby (red.),  ΔΩΡΟΝ ΡΟΔΟΠΟΙΚΙΛΟΝ. Studies in Honour of Jan Olof Rosenqvist.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-8107-0.  Festskriftbidrag.  s 53 - 63
 • Amadou, Christine (2012). 'Our Deborah': The Virgin's War in 626. Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  5(2)
 • Amadou, Christine (2012). Tekla: skrekkens eksempel og mønstergyldig kjærlighetshistorie, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 2.  s 39 - 61
 • Amadou, Christine (2011). O polis, polis: Konstantinopels fall og verdens undergang. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 133- 143
 • Amadou, Christine (2007). Histoire universelle, I: Arnfinn Åslund; Kari Strand; Jan Haug & Anders Ole Hauglid (red.),  Sigrid Undsets hjem. Bjerkebæk. I bøkenes verden.  Maihaugen.  ISBN 978-82-90241-59-4.  artikkel om Bossuet.  s 76 - 79
 • Amadou, Christine (2007). Jacques Maritain, I: Arnfinn Åslund; Kari Strand; Jan Haug & Anders Ole Hauglid (red.),  Sigrid Undsets hjem. Bjerkebæk. I bøkenes verden.  Maihaugen.  ISBN 978-82-90241-59-4.  Artikkel om Jacques Maritain.  s 154 - 158
 • Amadou, Christine (2007). "Med det rene liv som eneste pynt." Kvinnelighet og pyntesyke som hagiografisk motiv. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  112(6), s 477- 487
 • Amadou, Christine (2006). "Senantikkens kristne asketisme: verdensflukt eller kulturbygging?". Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 92- 102
 • Amadou, Christine (2002). Innledende essay, I:  Østkirken.Skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom.  De Norske Bokklubbene, Oslo..  ISBN 82-525-4118-6.  Innledning.  s 7 - 40
 • Amadou, Christine (2002). Les périples de la reine des villes. Métaphorique urbaine, chrétienne et maritime à Constantinople, I: Saphinaz Amal Naguib (red.),  The Intangible Heritage Of The Mediterranean.  Department of Culture Studies, University of Oslo.  ISBN 82-7477-121-4.  kapittel.  s 75 - 86
 • Amadou, Christine (2001). Simone Weil og det hellige øyeblikk, I:  Simone, Weil, Tyngden og nåden.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-27662-5.  Innledning.  s 7 - 28
 • Amadou, Christine (2001). Universitetes historie, I: Eli Seglen (red.),  Vitenskap, teknologi og samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19657-4.  kapittel 1.  s 17 - 42

View all works in Cristin

 • Amadou, Christine (2017). Hva er antikken. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02415-8.  160 s.
 • Amadou, Christine (2014). Innledning til Marguerite Yourcenar: Hadrians memoarer. De norske bokklubbene.  ISBN 978-82-525-8445-5.  12 s.
 • Amadou, Christine (2012). Vestens idéhistorie. Antikken og middelalderen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-7634-952-8.  300 s.
 • Amadou, Christine & Aschim, Anders (red.) (2011). Bibelsk. Verbum Forlag.  ISBN 9788254311875.  120 s.
 • Amadou, Christine; Opprann, Ken; Vogt, Kari; Havnevik, Hanna; Rian, Dagfinn & Jacobsen, Knut A. (2009). TRO. Mennesker i møte med sin gud. Font Forlag.  ISBN 9788281690509.  322 s.
 • Iddeng, Jon Wikene; Amadou, Christine; Ersland, Geir Atle & Strømholm, Per (2008). Tid & tanke: historie og filosofi 1. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-33712-3.  336 s.
 • Amadou, Christine (2002). Østkirken.Skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. De Norske Bokklubbene, Oslo..  ISBN 82-525-4118-6.

View all works in Cristin

 • Amadou, Christine (2018). "Antikken i dag".
 • Amadou, Christine (2018). "Hva skal vi med antikken?".
 • Amadou, Christine (2018). Islam i Vestens vugge. Om fortielsen av den osmanske historien i Hellas. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2017). Bible translation as negotiation.
 • Amadou, Christine (2017, 06. september). "Byen: Frelse eller fortapelse?" Verdibørsen nrk p2. [Radio].  NRK.
 • Amadou, Christine (2017). Fra Akropolis til Akershus, og tilbake igjen: Antikkforskning, tradisjon og resepsjon, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  9.  s 153 - 168
 • Amadou, Christine (2017). Hva skal vi med antikken? Essay.. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Amadou, Christine (2017). La passion de Simone. Samtale om filosofen Simone Weil før operaforestilling.
 • Amadou, Christine (2017). Mottakelsen av arabisk filosofi i Europa på 1100-tallet. Kulturmøter..
 • Amadou, Christine (2017). "Why Homer?".
 • Amadou, Christine & Skoie, Mathilde (2017). "Found in translation" – Om å bruke oversettelser av eldre tekster.
 • Amadou, Christine; Vukovic, Marijana & Nilsson, Ingela (2017). Organisator av workshop: Hagiography workshop, Oslo, 24 – 25 November 2017 God, the Saint and the text: Hagiographical studies as an interdisciplinary field.
 • Amadou, Christine (2016). «...kvart til sitt heimemaal»: Homeroversettelser og nasjonal identitetsbygging.
 • Amadou, Christine (2016). Healing the City. Gender and urban sanctity in Early Byzantine Constantinople.
 • Amadou, Christine (2016). "Historien i Athen og Athen i historien".
 • Amadou, Christine (2016). Lansering av Samtidens humanioranummer.
 • Amadou, Christine (2016). Redaktørens leder. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3/4)
 • Amadou, Christine (2016). Som en hjort stunder etter vassbekkene: Bibeloversettelser og katolisisme i Norge før Det andre vatikankonsil.
 • Amadou, Christine (2015). "Antikken etter antikken.".
 • Amadou, Christine (2015). Bernard Marie Koltès i bomullsmarkenes ensomhet.
 • Amadou, Christine (2015). Platonisme på liv og død. Simone Weil, Platon og bilfabrikken Utgitt som ACTA fra Platonselskapets 22. kongress, København 2013. AIGIS : Nordisk tidsskrift for klassiske studier.  ISSN 1901-6859.  1
 • Amadou, Christine (2015). Reisen som historiefortelling:(Om)veier til Akropolis. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (2), s 134- 144
 • Amadou, Christine (2014). No Man's Land, Athen. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  2/3, s 54- 58
 • Amadou, Christine (2014). Oversettelse som remake. Thomas Lundbo, La Bruyère og Theofrast. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (4), s 36- 40
 • Amadou, Christine (2013). Bibelen: Oversettelse, tradisjon og litteratur.
 • Amadou, Christine (2013). De idéhistoriske forutsetningene for Vestens konstitusjoner.
 • Amadou, Christine (2013, 15. juli). Deltakelse i Ekko om epokeskiller i antikken. [Radio].
 • Amadou, Christine (2013). Juleevangeliets forvandlinger. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Amadou, Christine (2013). Klosterbevegelsens opprinnelse.
 • Amadou, Christine (2013). Konstantins toleranseedikt. Bakgrunn og historikk.
 • Amadou, Christine (2013). "Saint George in Diospolis".
 • Amadou, Christine (2013). Salige Slaraffenland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2013). Simone Weil: Platonisme på liv og død.
 • Amadou, Christine (2013). Sov deg rik! Slaraffenland og drømmen om det gode liv.
 • Amadou, Christine (2013). Toleransens jubileum. 1700 år siden Milanoediktet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2012). Christianus sum!" Kristen identitet i middelalderen.
 • Amadou, Christine (2012). Er vi alle grekere? Romantikkens og romernes strålende tilbakekomst. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 177- 178
 • Amadou, Christine (2012). Exemplum Theclae, women martyrs, violence and exemplarity.
 • Amadou, Christine (2012). Kirkens tro - historien om trosbekjennelsens tilblivelse. Anmeldelse av Jon Willem Grans "Kirkens Tro". St. Olav. Katolsk kirkeblad.  (2), s 22- 23
 • Amadou, Christine (2012). Les périples d'Amin Maalouf. Foredrag.
 • Amadou, Christine (2012). Swing it, Oddysevs! "Hin rådsnare helt" i akustisk drakt. Anmeldelse av Morten Cranners oppsetning Odysseen på Nationaltheatret. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Amadou, Christine (2011). Historiske kropper: Middelalderen.
 • Amadou, Christine (2011). Hurlumhei hos Hieronymus. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (6), s 26- 29
 • Amadou, Christine (2011). Istanbul, verdens navle.
 • Amadou, Christine (2011). Sibyllens orakler.
 • Amadou, Christine; Krefting, Ellen Marie & Løvhaug, Johannes Waage (2011). Istanbul. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(1-2), s 1-
 • Amadou, Christine (2010). Asketen som samfunnsaktør, ørken og by i senantikken.
 • Amadou, Christine (2010). Hvor norsk skal Bibelen være?.
 • Amadou, Christine (2010). Plutark. Livsskildringer. Pyrrhos og Gaius Marius.
 • Amadou, Christine (2010). "Representing the invisible".
 • Amadou, Christine (2010). Senantikkens askese som sosial utfordring.
 • Amadou, Christine (2009). Bibeloversettelse.
 • Amadou, Christine (2009). "Bysants, en østlig eller vestlig kultur?".
 • Amadou, Christine (2009, 26. desember). Deltakelse i "Verdibørsen". [Radio].
 • Amadou, Christine (2009). "Etter Gouguenheim. Hvem forteller historien om kristne og muslimer i middelalderens Europa?".
 • Amadou, Christine (2009). Juleevangeliet på norsk. Jul i Rådhusgata.  1(1), s 4- 7
 • Amadou, Christine (2009). Kristendommen, I:  TRO. Mennesker i møte med sin gud.  Font Forlag.  ISBN 9788281690509.  Kapittel.  s 127 - 134
 • Amadou, Christine (2009). Tariq Alis ZAHRA. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  2(2), s 108- 110
 • Amadou, Christine (2009). "The Virgin in Arms".
 • Amadou, Christine (2008). "Aristoteles-saken" eller spørsmålet om Europas identitet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 131- 134
 • Amadou, Christine (2008). "Dere skulle bare visst!" Sladder og retorikk hos Prokop.
 • Amadou, Christine (2008). Kjødets lyst? Om ordet sarx i norske Bibel-oversettelser.
 • Amadou, Christine (2007). "Fanden stå i alle kvinner!" Fristerinner og fromme damer i senantikk hagiografi.
 • Amadou, Christine (2007). "Manikeismen. religionen som forsvant?".
 • Amadou, Christine (2007). Med Byen som arena: Den hellige Domnikas vita, urban hagiografi?.
 • Amadou, Christine (2006). Med Byen som arena. En studie av hellige asketer i Konstantinopel på 400-tallet. Acta Humaniora. 273. Show summary
 • Amadou, Christine (2006, 18. november). Deltakelse i "verdibørsen" P2. [Radio].  p2.
 • Amadou, Christine (2006). "Kvinne av kropp, men mann av hjertet...".
 • Amadou, Christine (2006). Å oversette moderne dramatikk.
 • Amadou, Christine (2005). Kan og må Bibelen oversettes, om og om igjen?.
 • Amadou, Christine (2004). Oversettelse og innledning til Platons Statsmannen.
 • Amadou, Christine (2004). Pious housewives and repentant whores.
 • Amadou, Christine (2004). Plutark: Er det riktig å si at man bør leve i skjul?.
 • Amadou, Christine (2003). Anmeldelse av Edward Said: "På feil sted". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (2), s 179- 182
 • Amadou, Christine (2003). Gi så det svir! Barmhjertighetens tvetydighet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3/4), s 67- 74
 • Amadou, Christine (red.) (2002). Den hellige Makrinas liv.
 • Amadou, Christine (2002). Den hellige Symeons liv.
 • Amadou, Christine (2002). Platons bymetaforikk.
 • Amadou, Christine (2001). Tyngden og nåden.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:54 PM - Last modified Mar. 9, 2018 1:25 PM