Steinar Mathisen

Norwegian version of this page
Mobile phone 91164522
Room 215 NT
Username
Other affiliations Examen Philosophicum
Tags: Ex.phil., Philosophy

Publications

 • Mathisen, Steinar (2013). Hermann Cohen : den tredje mann i Davos, I: Hein Berdinesen & Lars Petter Storm Torjussen (red.),  Cassirer og Heidegger i Davos.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-071-7.  2:1.  s 137 - 158
 • Mathisen, Steinar (2008). Kants System der schönen Künste (§ 51-54), I: Otfried Höffe (red.),  Immanuel Kant Kritik der Urteilskraft.  Akademie Verlag.  ISBN 978-3-05-004342-5.  10.  s 173 - 189
 • Mathisen, Steinar (1999). Boileau et Descartes, I: Gerhard Boyesen & Jørgen Moestrup (red.),  Etudes de linguistique et de littérature.  Odense University Press, Odens.  s 297 - 317
 • Mathisen, Steinar (1997). Deltager og Tilskuer. Et 40-års perspektiv, I: Hermund Slaattelid (red.),  Regime under kritikk.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17837-5.  IV.  s 185 - 211
 • Mathisen, Steinar (1987). Rousseau og rasjonalismens overskridelse, I: Asbjørn Aarnes (red.),  Tanke og Mistanke. Til belysning av fornuftskrisen i vår tid.  Aventura Forlag.  ISBN 82-588-0438-3.  I.  s 27 - 38

View all works in Cristin

 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2008). Filosofi og vitenskapshistorie. Unipub forlag.  ISBN 9788291670553.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2006). Exphil I. Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-53-6.  256 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2006). Exphil II. Tekster i etikk. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-54-4.  193 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2006). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670528.  245 s.
 • Mathisen, Steinar (2005). Virekelighetens skjønnhet & Skjønnhetens virkelighet. Akribe Forlag.  ISBN 82-7950-108-8.  376 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2004). Exphil II: Tekster i etikk. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  189 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2004). Exphil II: Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-47-1.  248 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2004). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-46-3.  235 s.
 • Mathisen, Steinar (1999). SKJØNNHET TANKE KUNST. Akribe Forlag.  287 s.
 • Mathisen, Steinar (1994). Transzendentalphilosophie und System. Zum Problem der Geltungsgliederung. Bouvier.  ISBN 3416025253.  206 s.

View all works in Cristin

 • Skar, Øystein & Mathisen, Steinar (2012). Menneskelig, altfor menneskelig. En bok for frie ånder. Bind 1 og 2.
 • Mathisen, Steinar (2000). Den estetiske blindhet.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:01 PM - Last modified Jan. 26, 2017 4:55 PM