Stig Hareide

Professor Emeritus
Image of Stig Hareide
Room 311 NT
Username
Tags: Philosophy, Ex.phil.

Publications

Om J. Habermas´ språkfilosofiske grunnlegging av sosiologien. Sosiologi i dag 2-3/1983, s. 73-98

Anmeldelse av Høibraaten/Gullvåg (utg.): "Essays in Pragmatic Philosophy", Agora nr. 4-86, s. 110-21

Weber og Nietzsche, Vitenskap i en nihilistisk tid, Sosiologi i dag 2/1990, s. 3 - 30

Max Weber om den intellektuelles kall i forholdet mellom vitenskap og politikk, Profil 1/1991, s. 76-85

Om Hegels handlingsteori, Agora nr. 1-2/1992, s. 243-62

M. Weber om vitenskapelig objektivitet, Agora nr. 1/1993, s. 73-86

Hegel om forholdet mellom sofisteri og filosofi, Agora nr. 4/93 - 1/94, s. 94-100

Moral og historie.Kants praktiske filosofi i lys av Hegels kritikk, Agora nr.3-4/1994, s. 227 - 260

To kapitler (“Hegels historiefilosofi” og “Fra Nietzsche til Max Weber”), i: Hareide/Hjelmervik/ Kvilhaug (red.): Lærebok i filosofihistorie, Det Norske Samlaget 1996

Hva er et begrep? Wittgenstein i relasjon til nyere vitenskapsfilosofi, i: Agora nr. 3-4 1998,s. 181-230.

Der Erfahrungsbegriff Kants. Seine Begründung der Wissenschaftsphilosophie. Doktoravh. UiO 2005

Handlingens naturformidling: Davidson, Wittgenstein, Kant. I: Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag. Unipub forlag 2009, s. 137-152

  • Hareide, Stig (2009). Handlingens naturformidling: Davidson, Wittgenstein, Kant, I: Anita Leirfall & Thor Sandmel (red.),  Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 9788230311790.  Kapittel.  s 137 - 152
  • Hareide, Stig (1998). Hva er et begrep? Wittgenstein i relasjon til nyere vitenskapsteori. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  3/4

View all works in Cristin

  • Hareide, Stig; Hjelmervik, Egil & Kvilhaug, Terje (red.) (1996). Lærebok i filosofihistorie. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-4251-6.
  • Kvilhaug, Terje; Hjelmervik, Egil & Hareide, Stig (red.) (1996). Lærebok i i filosofihistorie. Det Norske Samlaget.

View all works in Cristin

  • Hareide, Stig (2005). Der Erfahrungsbegriff Kants. Seine Begründung der Wissenschaftsphilosophie. Acta Humaniora. 244. Show summary
  • Hareide, Stig (1999). Idé og erfarinbg. Kants vitenskapsteori.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:01 PM - Last modified Jan. 26, 2017 4:42 PM