Egil Hjelmervik

Senior Lecturer - Examen Philosophicum
Image of Egil Hjelmervik
Norwegian version of this page
Phone +47-22855727
Room 520 NT
Username
Visiting address Nils Treschows hus
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Tags: Philosophy, Ex.phil.

Publications

  • Hjelmervik, Egil (2016). Vår Gud han er så fast en borg? Luther, den skjulte Gud og filosofien. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4, 2016), s 388- 405
  • Hjelmervik, Egil (2015). Fra livsfilosofi til biopolitikk : forbindelser mellom tysk og fransk filosofi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33(1), s 50- 86
  • Hjelmervik, Egil (2007). Politikk, litteratur og terrorisme. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3), s 431- 439
  • Hjelmervik, Egil (1999). Om opplysning, historisme og hermeneutikk, I: Olav Gundersen & Gunnar Foss (red.),  Blikket.  Høgskoleforlaget, Kristiansand.
  • Hjelmervik, Egil (1999). Værens problematiske historie i det tyvende århundre. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  3-4

View all works in Cristin

  • Hjelmervik, Egil (1998). Agora, nr. 2-98. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18029-9.
  • Hareide, Stig; Hjelmervik, Egil & Kvilhaug, Terje (red.) (1996). Lærebok i filosofihistorie. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-4251-6.
  • Kvilhaug, Terje; Hjelmervik, Egil & Hareide, Stig (red.) (1996). Lærebok i i filosofihistorie. Det Norske Samlaget.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:55 PM - Last modified Jan. 26, 2017 4:43 PM