print logo

Arbeidsstøtte ved IFIKK

Illustrasjonsfoto: Corbis Images

Administrasjonen ved IFIKK er her for å tilrettelegge for at instituttet kan drive sin undervisning, forskning og formidling på best mulig måte.

Med utgangspunkt i denne siden, håper vi du finner informasjon om hvem som kan hjelpe deg med hva - og om hvordan du kan gjøre de tingene du er nødt til å gjøre selv.

Nedenfor finner du en oversikt over områder for arbeidsstøtte. Når du klikker deg videre kommer du til en hovedside for arbeidsstøtte på det aktuelle området med mer detaljert informasjon og en presentasjon av den eller de personene som kan hjelpe deg videre.

Studier, forskning, formidling

Praktisk og teknisk

Økonomi og personal

Se også UiO sentralt sine sider om drift og servicefunksjoner for informasjon om for eksempel post, sentralbord, transport og andre tjenester.

Oversikt over arbeidsstøtte på HF

Arbeidsstøtte ved UiO