Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Se egen oversikt over avlagte doktorgrader ved Det humanistiske fakultet frem til og med juni 2010.

Kommende disputaser

Tid og sted: 14. nov. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

M.Phil. Per Erik Solberg ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): The Discourse Semantics of Long-Distance Reflexives.