Forskergruppe for nordisk idéhistorie

I forskergruppen arbeides det med idéhistoriske problemstillinger knyttet til Norge og Norden. Idéhistorie som fag har tradisjon for å undersøke det norske og det nordiske som en del av en større europeisk sammenheng, og et slikt perspektiv videreføres i denne gruppen.

Om gruppen

Gruppen favner tematisk bredt og spenner periodemessig fra middelalderen til samtiden, men med et tyngdepunkt i moderne tid, fra opplysningstiden på 1700-tallet og fram til i dag. 

Forskergruppen danner ramme rundt forskningssamarbeid og ulike typer faglige aktiviteter knyttet til norsk og nordisk idéhistorie. Det kan dreie seg om lesegrupper, der deltakerne samles for å lese bestemte tekster, kollokvier der man diskuterer work in progress, gjesteforelesninger, workshops og konferanser. Forskergruppen skal også være en plattform for å utarbeide søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter.

 

Publisert 22. sep. 2017 14:08 - Sist endret 22. sep. 2017 14:18