English version of this page

Forskergruppe praktisk filosofi

Forskergruppe praktisk filosofi er en paraplyenhet for forskningssamarbeid innen fire fagfelt: politisk filosofi/rettsfilosofi, anvendt og normativ etikk, etikkens og den politiske filosofiens historie, samt moralpsykologi og metaetikk

Foto: Hæge Håveit

Om gruppen

Forskergruppen danner ramme rundt forskningssamarbeid og ulike typer faglige aktiviteter innenfor praktisk filosofi. Det kan dreie seg om lesegrupper, der deltakerne samles for å lese bestemte tekster, kollokvier der man diskuterer work in progress, gjesteforelesninger, workshops og konferanser. Forskergruppen skal også være en plattform for å utarbeide søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Gruppens faste møtepunkt – the Practical Philosophy Seminar – finner sted om lag annenhver tirsdag mellom 12:15 og 13:30.

Publisert 24. nov. 2016 10:46 - Sist endret 16. jan. 2018 16:54