Deltakere i Forskergruppe praktisk filosofi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kim Angell Postdoktor +47-22855173 kim.angell@stv.uio.no Politisk teori, Territorielle rettigheter, Nasjonalisme, Global fordelingsrettferdighet, Separatisme, John Locke, Libertarianisme, Demokrati, Stemmerett, Migrasjon
Carla Bagnoli Professor II carla.bagnoli@ifikk.uio.no Filosofi
Kristian Bjørkdahl Postdoktor +47-22858993 +47-40610908 (mob) kristian.bjorkdahl@sum.uio.no Bistand, Natur og kultur, Retorikk, Postkolonialisme
Andreas Brekke Carlsson Forsker +47-22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no Filosofi
Lars Christie Førsteamanuensis + 4722855996 /+4799792255 lars.christie@ifikk.uio.no Filosofi
Panagiotis Dimas Professor - Filosofi 22857918 panagiotis.dimas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Jakob Elster Førsteamanuensis +47-22845530 jakob.elster@nchr.uio.no menneskerettigheter, etikk, politisk filosofi, bioetikk, forskningsetikk, autonomi
Eyjólfur Kjalar Emilsson Professor +47-22856959 e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Svein Eng Professor +47-22859447 svein.eng@jus.uio.no Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Forvaltningsrett, Avtalerett
Eli Feiring Førsteamanuensis +47-22850528 eli.feiring@medisin.uio.no Ressursfordeling, Prioritering i helsetjenesten
Hege Cathrine Finholt Rådgiver +47-22857547 h.c.finholt@medisin.uio.no
Christel Fricke Professor +47-22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Andreas Føllesdal Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk
Olav Gjelsvik Professor +47-22856976 olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi
Cathrine Holst Professor +47 22 85 88 89 41528831 cathrine.holst@arena.uio.no Demokrati, Ekspertise, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori
Robert Huseby Professor +47-22855189 robert.huseby@stv.uio.no Politisk teori, Fordelingsrettferdighet, Klimaetikk
Jonathan William Kuyper Postdoktor +47-22841620 j.w.kuyper@stv.uio.no
Silje Aambø Langvatn Forsker +47-22850135 99161737 (mob) 99161737 s.a.langvatn@jus.uio.no
Sigurd Lindstad Stipendiat 99385082 sigurd.lindstad@stv.uio.no Politisk teori, Liberalisme, Global fordelingsrettferdighet, Historisk rettferdighet, Egalitarisme, Menneskerettigheter
Reidar Maliks Førsteamanuensis +47-22858002 reidar.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Maria Alejandra Mancilla Førsteamanuensis +47-22841677 m.a.mancilla@ifikk.uio.no Filosofi
Ole Martin Moen Forsker +47-22859102 +47-41686074 (mob) 41686074 o.m.moen@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk, Anvendt etikk, Bevissthetsfilosofi
Grethe Netland Administrativ leder - CSMN 22 84 10 61 94 79 58 36 (mob) grethe.netland@ifikk.uio.no Personaladministrasjon, Økonomistyring
Tor Otterholt tor.otterholt@stv.uio.no
Tove Pettersen Professor - Filosofi 22855849 tove.pettersen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie
Øyvind Rabbås Professor - Filosofi 22844449 oyvind.rabbas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral
Jeroen Rijnders Doctoral Research Fellow +4745837308 (mob) jeroen.rijnders@ifikk.uio.no Filosofi
Monica Roland
Knut Olav Skarsaune Postdoktor + 47 22855724 k.o.skarsaune@ifikk.uio.no Filosofi
Anna Smajdor Førsteamanuensis +47-22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi
Anders Strand
Caj Strandberg Professor +47-22844833 caj.strandberg@ifikk.uio.no
Ingvild Torsen Førsteamanuensis +47-22857850 ingvild.torsen@ifikk.uio.no Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi
Franco Trivigno Professor +47-22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken, Etikk og moral
Arne Johan Vetlesen Professor +47-22857754 a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi
Alain Zysset
Johan Vorland Wibye Stipendiat +47-22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettsfilosofi