Deltakere i Forskergruppe praktisk filosofi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kim Angell Postdoktor +47-22855173 kim.angell@stv.uio.no Politisk teori, Territorielle rettigheter, Nasjonalisme, Global fordelingsrettferdighet, Separatisme, John Locke, Libertarianisme, Demokrati, Stemmerett, Migrasjon
Carla Bagnoli Professor II carla.bagnoli@ifikk.uio.no Filosofi
Kristian Bjørkdahl Postdoktor +47-22858993 +47-40610908 (mob) kristian.bjorkdahl@sum.uio.no Bistand, Postkolonialisme, Retorikk, Natur og kultur
Eyjólfur Kjalar Emilsson Professor +47-22856959 e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Svein Eng Professor +47-22859447 svein.eng@jus.uio.no Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Rettsfilosofi, Forvaltningsrett, Avtalerett
Hege Cathrine Finholt Rådgiver +47-22857547 h.c.finholt@medisin.uio.no
Christel Fricke Professor +47-22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Andreas Føllesdal Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Legitimitet, Næringslivsetikk, Filosofi, Internasjonale relasjoner, EU, Globalisering, Menneskerettigheter, Rettferdighet, Rettsteori, Demokrati
Silje Aambø Langvatn Forsker +47-22850135 99161737 (mob) 99161737 s.a.langvatn@jus.uio.no
Sigurd Lindstad Stipendiat 99385082 sigurd.lindstad@stv.uio.no Liberalisme, Kontraktualisme, Global fordelingsrettferdighet, Politisk teori, Historisk rettferdighet, Egalitarisme
Maria Alejandra Mancilla Førsteamanuensis +47-22841677 m.a.mancilla@ifikk.uio.no Idehistorie, Miljøetikk, Etikk og moralfilosofi, Politisk filosofi
Ole Martin Moen Forsker +47-22859102 +47-41686074 (mob) 41686074 o.m.moen@ifikk.uio.no Anvendt etikk, Etikk, Filosofi, Bevissthetsfilosofi
Grethe Netland Administrativ leder - CSMN 22 84 10 61 94 79 58 36 (mob) grethe.netland@ifikk.uio.no Personaladministrasjon, Økonomistyring
Tor Otterholt Førstelektor tor.otterholt@stv.uio.no
Tove Pettersen Professor - Filosofi 22855849 tove.pettersen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie
Andreas Brekke Carlsson Forsker +47-22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no Filosofi
Lars Christie Førsteamanuensis + 4722855996 /+4799792255 lars.christie@ifikk.uio.no Filosofi
Panagiotis Dimas Professor - Filosofi 22857918 panagiotis.dimas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Jakob Elster Førsteamanuensis +47-22845530 jakob.elster@nchr.uio.no etikk, forskningsetikk, bioetikk, menneskerettigheter, politisk filosofi, autonomi
Eli Feiring Førsteamanuensis +47-22850528 eli.feiring@medisin.uio.no Ressursfordeling, Prioritering i helsetjenesten
Olav Gjelsvik Professor +47-22856976 olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Språkfilosofi, Vitenskapsfilosofi, Filosofi, Metafysikk, Handlingsfilosofi, Erkjennelsesteori, Bevissthetsfilosofi
Cathrine Holst Professor +47 22 85 88 89 41528831 cathrine.holst@arena.uio.no Ekspertise, Demokrati, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori
Robert Huseby Professor +47-22855189 robert.huseby@stv.uio.no Fordelingsrettferdighet, Klimaetikk, Politisk teori
Jonathan William Kuyper Postdoktor +47-22841620 j.w.kuyper@stv.uio.no
Reidar Maliks Førsteamanuensis +47-22858002 reidar.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Øyvind Rabbås Professor - Filosofi 22844449 oyvind.rabbas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral
Monica Roland
Jeroen Rijnders Doctoral Research Fellow +4745837308 (mob) jeroen.rijnders@ifikk.uio.no Filosofi
Knut Olav Skarsaune Postdoktor + 47 22855724 k.o.skarsaune@ifikk.uio.no Filosofi
Anna Smajdor Førsteamanuensis +47-22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi
Anders Strand
Caj Strandberg Professor +47-22844833 caj.strandberg@ifikk.uio.no Moralfilosofi Etikk Metaetikk Estetikk Normativ etikk
Ingvild Torsen Førsteamanuensis +47-22857850 ingvild.torsen@ifikk.uio.no Estetikk, Fenomenologi, Kontinental filosofi, Filosofi
Franco Trivigno Professor +47-22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Etikk og moral, Antikken, Filosofi
Arne Johan Vetlesen Professor +47-22857754 a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Kosmologi, Sosialfilosofi, Erkjennelsesteori, Etikk og moralfilosofi, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Filosofi, Politisk filosofi, Anvendt etikk, Metafysikk
Alain Zysset
Johan Vorland Wibye Stipendiat +47-22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Europarett, Rettsfilosofi, Statsforfatningsrett