Ingvild Torsen er tilsatt som førsteamanuensis i filosofi

Torsen har vært Assistant Professor ved Florida International University i Miami, og ved Marquette University i Milwaukee, USA. Hun er opptatt av blant annet estetikk, fenomenologi og kontinentalfilosofi. 

Ingvild Torsen (Foto: Ellen Evju Jahr)

Torsen har doktorgrad fra Boston University i 2008, og er tilsatt i en undervisningsstilling med personlig opprykk til førsteamanuensis.

– Min «oppvekst» hadde jeg her på Blindern, og flere av mine tidligere lærere er nå mine kolleger, forteller Torsen som er cand.philol. i filosofi fra UiO.

Kroppens fenomenologi

Denne høsten underviser hun på et bacheloremne i fenomenologi (FIL2505, Kontinentalfilosofi), og skal forelese og lede grupper i exphil og exfac (HUM-varianten).

– Jeg underviser i og befatter meg hovedsakelig med estetikk, og i den filosofiske tradisjonen fra Kant, og gjerne der de to møtes, sier Torsen. Seminaret denne høsten er sentrert rundt kroppens fenomenologi, og jeg er særlig interessert i hvordan historiske og sosiale forhold gjør seg gjeldende i opplevelse av kropp. Derfor skal vi lese både feministisk filosofi og filosofi om rase i tillegg til Merleau-Pontys klassiker Persepsjonens fenomenologi.

Lærer mer med studentdeltakelse

– Et par ting jeg vektlegger er studentdeltakelse, lesing av gode primærtekster og variert pensum som viser hvor spennende, kritisk og relevant filosofi kan være, sier Torsen. Det aller viktigste er jo å utvikle studentenes evne til å lese på en årvåken, analytisk måte som gjør dem i stand til å tenke kritisk. Å vektlegge studentdeltakelse innebærer å forvente at studenter møter opp og at de skriver og diskuterer jevnt gjennom hele semesteret - det er nok vanligere i USA, men min erfaring er at alle lærer så mye mer da.   

Exphil skal gi rom for intellektuell nysgjerrighet og utfordring

– Jeg synes exphil er en fin tradisjon som er ekstra viktig å ta vare på i disse dager hvor studieprogrammene, og kanskje til dels studentene selv, legger veldig stramme føringer på hva studenter bør studere for å bli ferdige fort. Det er utrolig viktig å ha et rom for intellektuell nysgjerrighet og utfordring, og det bør exphil være. Så jeg tenker at kritisk tenkning og lesning i møte med utfordrende filosofiske tekster, som krever at man går i dybden, er viktigere enn at man forsøker å dekke over alle vestens gamle tenkere, slik det var da jeg selv kom til Blindern og exphil på nitti-tallet, sier hun.

I tillegg har Torsen tre skriveprosjekter denne høsten, viet henholdvis skulpturens fenomenologi, estetisk normativitet og religionens rolle i Heideggers kunstfilosofi.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 23. aug. 2017 15:00 - Sist endret 24. aug. 2017 16:00