Solveig Aasen er tilsatt som førsteamanuensis i filosofi

Aasen har master- og doktorgrad i filosofi fra University College London, og har også studert filosofi ved UiO med fysikk, matematikk og musikkvitenskap i fagkretsen.

Solveig Aasen (foto: privat)

Aasen er tilsatt i en undervisningsstilling med personlig opprykk til førsteamanuensis, etter å ha vært midlertidig ansatt ved IFIKK i to år.

Ønsker å aktivisere studentene

– Jeg tror det er lurt å prøve å aktivisere studentene på ulike måter, særlig i emner der det å lære bort ferdigheter vektlegges, sier Aasen. Hun mener at å legge til rette for kollokviegrupper utenom seminarundervisningen også kan fungere godt.

Nå skal hun undervise seminargrupper på exphil, og til våren skal hun undervise i et introduksjonsemne i logikk.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 2. okt. 2017 10:29 - Sist endret 2. okt. 2017 10:29