Alumination (avsluttet)

Prosjektet tar sikte på å studere hvordan aluminium har blitt framstilt, tatt i bruk, fortolket og kulturelt integrert gjennom forhandlinger mellom teknologi, design og marked.

"Gullfisk"-trikk under bygging ved Strømmens Værksted, 1937. Foto: Oscar Pedersen. Copyright: Sporveismuseet.

Design som estetisk praksis og kulturell verdsetting i aluminiumsindustrien

Aluminiumsproduksjon er en viktig og innbringende del av norsk industri, og er ett av få områder hvor norske bedrifter (som Hydro og Elkem) er blant de ledende aktørene internasjonalt. Til tross for aluminiumens store betydning som eksportartikkel og dens selvfølgelige tilstedeværelse i vårt daglige liv, er det gjort lite kulturhistorisk forskning på aluminium. I den grad det er gjort noe, er det snakk om bedriftshistorier. Men hva med materialet aluminium og de mange produktene som er framtilt av det? Hvordan har utviklingen av design, teknologi og produksjon forholdt seg til kultur, samfunn og forbruk?

Gjennom å fokusere på et dagligdags og ”vanlig” materiale, kan det avdekkes nye innsikter om vårt forhold til ting, teknologi og forbruk. Vi finner aluminium i alt fra billige kasseroller til avanserte romfartøy og eksklusivt kunsthåndverk. I alle tilfeller er det design som spiller hovedrollen i den kulturelle verdsettingen av aluminium. Det er gjennom produksjonen og konsumpsjonen av design—når produktene blir designet hos produsentene og når de blir tolket hos forbrukere—at industriprodukter får mening og innveves i samfunn og kultur.

Mål

Aluminiumen kan ikke bare forstås gjennom teknisk og naturvitenskapelig terminologi. Dette prosjektet tar derfor sikte på å studere hvordan aluminium har blitt framstilt, tatt i bruk, fortolket og kulturelt integrert gjennom forhandlinger mellom teknologi, design og marked. Hvordan har produsentenes fortellinger og forestillinger om sine produkter forholdt seg til de opplevelsene forbrukerne har skapt i samspill mellom disse produktene og sine omgivelser? Hvordan har designere fortolket og forvaltet sine roller som formidlere og forhandlere i denne kulturelle verdsettingen av aluminium og aluminiumsprodukter?

 

Publikasjoner

Kjetil Fallan, 'Culture by Design: Co-Constructing Material and Meaning', i Kjerstin Aukrust (red.), Assigning Cultural Values, Frankfurt: Peter Lang Publishing, 2013, ss. 135-163.

Kjetil Fallan, 'Goldfish Memories: Recounting Oslo's Streamlined Aluminium Trams', i Kjetil Fallan (red.), Scandinavian Design: Alternative Histories, London: Berg Publishers, 2012, ss. 117-135.

 

 

Publisert 24. mars 2010 14:21 - Sist endret 23. mai 2014 15:12