English version of this page

Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa

Prosjektet (2013–2016) studerer barns liv og holdninger til barndom i antikken og middelalderen, en epoke som la mye av grunnlaget for moderne europeisk kultur. Prosjektet dekker perioden fra ca. det 5. århundre f.Kr. til det 12. århundre  e.Kr., men med vekt på første til åttende århundre.

Barn leker med ball. Marmor. Romersk kunstverk fra første halvdel av 200-tallet. Ukjent kunstner. Louvre Museum, Paris, Frankrike. Campana samlingen; kjøpt i 1861. Foto: Marie-Lan Nguyen (2009) Kilde: Wikimedia Commons

Det er i denne perioden at to ideologiske hovedtradisjoner, nemlig den gresk-romerske kultur og den tidlige kristendom, vokser fram og finner sin form. Innholdet i disse tradisjonene har helt fram til vår tid satt sitt sterke preg på oppfatningen av mennesket og dets verd, og også av barnet som menneske.

Prosjektet dekker perioden fra ca. det 5. århundre f.Kr. til det 12. århundre e.Kr., men med vekt på første til åttende århundre. Prosjektet fokuserer særlig på tre typer kilder:

  • Tidligkristne apokryfe fortellinger om Jesu og hans mor Marias barndom, henholdsvis Tomas’ barndomsevangelium og Jakobs protevangelium (begge opprinnelig fra det andre århundret).
  • Verker av sentrale tenkere og holdningsdannere (filosofiske, teologiske, politiske) som reflekterer ulike, men tidstypiske forestillinger om barn og barndom.
  • Kilder som på ulike måter kan dokumentere barns egne liv og aktiviteter (brev fra barn, leker, historier osv.).

Barn i antikken og tidlig middelalder: en bibliografi for forskere og studenter

I 2003 påbegynte arbeidet med en større bibliografi i regi av Universitetet i Tampere. Utgangspunktet for denne var beskjedne 300 oppføringer. Ettersom studier av barndommen har fortsatt å blomstre, har bibliografien med tiden blitt kraftig utvidet. Ikke bare verk av historikere og klassisister kunsthistorie er inkludert, men også publikasjoner innenfor arkeologi, samt bibelske og tidlig kristne studier.

En ny versjon er nå (desember 2016) tilgjengelig, som teller 2186 oppføringer. Intensjonen er at litteraturlisten vil bli oppdatert på årlig basis. Interessenter er mer enn velkomne til å foreslå tillegg og rettelser. Disse kan sendes på e-post til Ville Vuolanto: ville@vuolanto.fi.

Bibliografien kan lastes ned i sin helhet her (PDF).

 

Prosjektbeskrivelse

 

Om prosjektet på engelsk

 

 

Publisert 13. apr. 2010 14:16 - Sist endret 3. jan. 2017 10:27

Kontakt

Reidar Aasgaard

E-post: reidar.aasgaard@ifikk.uio.no

Telefon: +47-22854917

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere