Vestens idehistorie: Antikken og middelalderen

Christine Amadou har skrevet bind 1 i serien Vestens idehistorie, som beskriver tenkningen i antikken og middelalderen.

De førmoderne ideenes utvikling presenteres gjennom ti tematiske kapitler som viser kontinuiteten i epoken, men også hvordan ulike forestillinger og tradisjoner er blitt forkastet og bearbeidet.

Vi blir gjort kjent med sentrale tenkere og ideer, i tillegg til kulturfenomener og kulturmøter som har lagt grunnlaget for den vestlige sivilisasjonen.

 

Publisert 22. nov. 2012 13:35 - Sist endret 26. nov. 2014 13:44