Vestens idehistorie: Modernitetens fødsel

Ellen Krefting har skrevet bind 3 i serien Vestens idehistorie, som presenterer de store omveltningene i tenkemåte som fant sted i perioden 1600 - 1800.

Moderne naturvitenskap og nasjonalstatene så dagens lys, sammen med nye idealer om toleranse, ytringsfrihet demokrati og menneskerettigheter.

Det var også i dette tidsrommet at ideer om kjønn, rase, kunst, subjektivitet og oppriktighet fikk sin moderne utforming.

 

Publisert 22. nov. 2012 13:39 - Sist endret 26. nov. 2014 13:44