The Philosophy of Computer Games

Hallvard Fossheim og John Richard Sageng er medredaktører for denne antologien. Den er resultat av arbeidet til prosjektet “The Third Place”. 

Dataspill har i de siste ti årene blitt gjenstand for stadig mer inngående akademisk diskusjon og analyse. Nå kommer det for første gang en bok som behandler en rekke av de viktige filosofiske spørsmål dataspill gir opphav til.

Les mer på forlagets nettsider

Publisert 22. okt. 2012 10:45 - Sist endret 21. sep. 2016 12:44