Romans and Romantics

Mathilde Skoie er medredaktør for denne antologien som diskuterer forholdet mellom romatikken og den romerske antikken.

Dette er den første boken som tar for seg romerne og romantikken. Boken ønsker å se på dialogen mellom romerne og romantikken ved å undersøke to relaterte spørsmål: hvordan ble romantikken formet av resepsjonen av romerne? og hvordan har har senere tiders forståelse av romerne blitt preget av romantikken?

Den alminnelige oppfatning av romantikken er at dette var en vending bort fra antikken, og i den grad man like vel var opptatt av antikken, så var det grekerne snarere enn romerne man forholdt seg til. Men både kunstnere og akademikere fortsatte å forholde seg til romerne - ikke minst siden de fortsatt i høy grad sto på skolenes pensum.

Boken argumenterer derfor for at det er mer enn navnet som forsvinner dersom man fjerner Roma fra romantikken. Videre argumenterer artiklene også for at vår oppfatning av romerne i dag nok ville sett annerledes ut uten romantikken.

Boken inneholder sytten kapitler av et bredt sammensatt forfatterkorps som tar for seg europeisk og nord-amerikansk litteratur, musikk, skulptur, historie, politikk, forskning og til og med film.
 

Les mer her

Publisert 30. aug. 2012 09:49 - Sist endret 3. sep. 2012 12:13