Tidligkristne apokryfer

Denne samlingen er redigert av Reidar Aasgaard, og inneholder dessuten oversetterbidrag fra Christine Amadou, Tor Ivar Østmo og Bjørg Tosterud.

Les mer her

Publisert 3. jan. 2012 17:01