Politisk filosofi - fra Platon til Hannah Arendt

Idéhistorikerne Ellen Krefting, Thomas Krogh og Reidar Aasgaard har bidratt med flere kapitler til boka. Den rommer også bidrag fra filosofer, historikere og andre.

IFIKK inviterer til lansering torsdag 19. september kl 16.15–18 i cafeen i 1. etg. Georg Morgenstiernes hus.

Program:

  • Velkommen ved instituttleder Mathilde Skoie
  • Kort presentasjon av bokprosjektet v/Ellen Krefting
  • ”Hva er politisk filosofi?” v/Thomas Krogh
  • Vurdering av boka ved historiker Øystein Sørensen
  • Kortpresentasjoner fra bidragsytere til boka
  • Anledning til spørsmål m.m.
  • Servering av kaffe/te og rundstykker

Denne boken gir gjennom 25 kapitler, hvert av dem skrevet av en spesialist på emnet, en presentasjon av utviklingen av politisk filosofi fra Platon til Hannah Arendt.

Ved siden av kapitler om fremtredende filosofers verk og innflytelse, får vi presentert den politiske tenkningen i islamsk og kristen tradisjon.

Med introduksjon av bokens redaktør, Jørgen Pedersen.

Les mer her

 

Publisert 10. sep. 2013 14:52 - Sist endret 19. sep. 2013 13:52