Gendered Identities in Bernard of Clairvaux's Sermons on the Song of Songs: Performing the Bride

Postdoktor ved IFIKK Line Cecilie Engh er aktuell med bok "Gendered Identities in Bernard of Clairvaux's Sermons on the Song of Songs: Performing the Bride".

Hvordan kan seksuell avholdenhet forstås som erotisk nytelse og munker som befruktede bruder? Det konvensjonelle synet på munkeklosteret i middelalderen tegner et bilde av asketiske, kjønnsløse og avseksualiserte vesener som sublimerer sitt begjær, som lutrer eller i verste fall undertvinger sitt kjød. Denne boken om Bernard av Clairvaux’ berømte prekner over Høysangen, forfattet mellom 1135 og 1153, gir et helt annet bilde av middelalderklosteret. Idet abbed Bernard mante frem Høysangens sensuelle billedspråk for sine munkebrødre, omdannet han det nakne klosterrommet til en ekstravagant iscenesettelse av Høysangens allegoriske betydning der munkene så vel som abbeden selv inntok roller som ammende mødre, bruder i erotisk ekstase, hulkende enker og klengete, diltende småpiker.

Gjennom nærlesninger og gjennom et bredt spekter av teoretiske tilnærminger belyser forfatteren den sentrale hermeneutiske bevegelsen i Bernards tekst, nemlig munken som blir Kristi brud. Ved å overta brudens roller som jomfru, mor og enke, omgjør Bernard cistercienserklosteret til en bakvendt verden som foregriper dommedag og frelse. I denne parallelle virkelighet spiller menn alle rollene, samtidig som kjønnshierarkiet opprettholdes for å etablere forestillinger om dennesidig og hinsidig, overordnet og underordnet, ydmykelse og opphøyelse.

Les mer om boken på forlagets nettsider.

Publisert 10. nov. 2014 11:06