Kant's Politics in Context

Førsteamanuensis i filosofi Reidar Maliks er aktuell med boken "Kant's Politics in Context" på Oxford University Press.

Kant's Politics in Context viser hvordan Kant utviklet sin politiske filosofi i et miljø preget av kontroverser mellom konservative og radikale observatører av den franske revolusjonen.

Reidar Maliks hevder at Kant gjenkjente sitt eget frihetsbegrep i revolusjonen av 1789, et begrep han i det følgende tiår utviklet til en teori om rettsstaten. Frihetsbegrepet lå til grunn for hans kritikk av paternalisme, et styre som gjør personer avhengige av en herskers vilje, og hans avvisning av direkte demokrati, hvor personer underkastes en majoritets vilkårlige beslutninger. Det ledet Kant til å utvikle en republikansk konstitusjonalisme, hvor personer er frie og uavhengige fordi de kun er underkastet lov. At Kant idealiserte den offentlige sfære er velkjent, men at han med hensikt utviklet sin egen filosofi i polemiske artikler og pamfletter som siktet mot en vid leserkrets har ikke vært fullt erkjent.

Les mer om boken på forlagets nettsider (engelsk).

Publisert 30. okt. 2014 13:09