Curating and Politics Beyond the Curator: Initial Reflections

Heidi Bale Amundsen, stipendiat i kunsthistorie ved IFIKK, har sammen med Gerd Elise Mørland, amanuensis i kunsthistorie ved Høyskolen i Oslo, redigert boken. De har også bidratt med en felles innledning og et forskningsessay.

Helt siden 1990-tallet har kuratordiskursen tatt utgangspunkt i og kretset om profesjonskuratorens rolle. Som en følge av det har kuratorisk politikk vanligvis blitt forstått som et resultat av en kurators gester og intensjoner. Men i tilknytning til fremveksten av nye institusjonsmodeller, utstillingspraksiser, finansieringsformer og samlerstrategier, har det vist seg at det er aspekter ved kuratorisk politikk som kuratoren har liten eller ingen kontroll over. Med utgangspunkt i denne situasjonen presenterer antologien Curating and Politics Beyond the Curator: Initial Reflections et utvalg essays av anerkjente kunstteoretikere og kulturkritikere. Tekstene diskuterer kuratorisk politikk fra nye perspektiver og avdekker politikker som ikke er en direkte følge av kuratorgesten, men som likevel er av stor avgjørende betydning for en utstillings meningsproduksjon.

Les mer om boken her.

Curating and Politics Beyond the Curator: Initial Reflections (English)

Ever since the nineteen-nineties, curatorial discourse has revolved around the figure of the professional curator. Consequently, curatorial politics is usually considered the direct result of a curator's deliberate acts and intentions. Now, however, new institutional models and modes of exhibition practice together with key shifts in funding and collecting strategies have revealed aspects of curatorial politics over which the exhibition-maker has little or no control. The present volume presents a series of essays by noted art theorists and cultural scientists that go beyond the perspective of the individual curator to reveal previously unexplored levels of curatorial politics.

Read more about the book here.

Publisert 5. nov. 2015 15:07 - Sist endret 5. nov. 2015 15:07