Eighteenth Century Periodicals as Agents of Change. Perspectives on Northern Enlightenment

Professor i idehistorie Ellen Krefting har redigert boken sammen med Aina Nøding og Mona Ringvej. Hun har også bidratt med innledning og kapittel i denne boken. 

Tidsskriftene var det viktigste opplysningsmediet i Danmark-Norge på 1700-tallet. De sørget for spredning av ideer, sjangre, informasjon og følelser - og var den viktigste arenaen for debatt i den gryende trykte offentligheten. Som kanal for undersåttenes ønske om å ytre seg i eneveldet, kjempet tidsskriftene fram et større rom for ytringsfrihet, og satte selve ideen om ytringsfrihet på dagsorden.

Denne boken er siste resultat av det tverrfaglige NFR-prosjektet «Mangfoldige offentligheter» (2010-2014), og setter den tidlige dansk-norske tidsskrifthistorien inn i en større, europeisk opplysningskontekst. Slik tydeliggjøres det særegne ved den nordiske offentligheten og opplysningen, men åpner også for nye perspektiver på hele den europeiske opplysningens transnasjonale karakter, og dens betydning for de store samfunnsendringene på 1700-tallet. Kapitlene i boken, som er skrevet av både skandinaviske og internasjonale forskere, løfter grunnleggende forskning på skandinaviske forhold inn i en internasjonal forskningsdebatt.

Les mer på forlagets nettsider.

Publisert 16. okt. 2015 15:12 - Sist endret 16. okt. 2015 15:12