Simone de Beauvoir - A Humanist Thinker

Tove Pettersen, professor i filosofi ved IFIKK, er sammen med professor Annlaug Bjørsnøs (NTNU) redaktør og bidragsyter til antologen Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker publisert på Brill/Rodopi. Alle kapitlene i boken er basert på forelesninger holdt på The 20th International Simone de Beauvoir Conference som ble arrangert i juni 2012 på IFIKK i sammarbeid med NTNU.  

Intensjonen med Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker er å vise betydningen og verdien av humanistisk forskning gjennom Simone de Beauvoirs arbeider. Ti internasjonale forskere undersøker et bredt utvalg av Beauvoirs verker, og hvert kapittel analyserer Beauvoirs forhold til humaniora og den humanistiske tradisjonen. Dette er med på å bringe frem nye, og tidligere uutforskede sider ved hennes forfatterskap. I boken argumenteres det for at Beauvoir er en betydelig og inspirerende humanistisk tenker, og at den unike resepsjonen og innflytelsen hennes arbeider har hatt tydelig demonstrerer det transformative potensiale som finnes i humanistisk forskning.

Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker er organisert rundt tre temaer: Første del fokuserer på Beauvoirs tverrfaglige metode og kritiske tenkning, andre del på hennes eksistensialistiske frihetsetikk og konstruksjon av normative verdier. I siste del blir det vist hvordan Beauvoir bruker litteratur som et laboratorium for å utvikle sine filosofiske ideer om menneskelig samhandling. Bokens bidragsyterene kommer fra Canada, Finland, Frankrike, Israel, Norge og USA, og inneholder et gjesteforord av professor Margaret A. Simons, Southern Illinois University, Edwardsville.

Les mer om boken her

Simone de Beauvoir - A Humanist Thinker (English)

This collection of humanist readings of Simone de Beauvoir’s work is a novel contribution to contemporary research on Beauvoir, and a defense of the importance of the humanities. It demonstrates the significance and value of humanistic research through the work of Beauvoir, and argues that the reception and influence of her works demonstrate the transformative potential of humanistic research.

Organized around three topics, each chapter ascertains Beauvoir’s relation to the humanities and the humanist tradition. The first group focuses on Beauvoir’s interdisciplinary methodology and critical thinking, the second on her ethics of freedom and the construction of values. The last section explores how Beauvoir uses literature as a laboratory for developing her ideas on human interaction. The chapters can be studied as independent essays, or read together as a whole.

Simone de Beauvoir—A Humanist Thinker reveals new and previously unexplored dimensions of Beauvoir’s work by exposing her as a significant and inspiring humanist thinker. This volume attests that Beauvoir’s works continue to offer conceptual tools and insights enabling readers to critically analyze their own situation. In today’s world, where religious fanaticism and totalitarian ideologies are gaining ground, humanist values and humanistic research are more important than ever.

Learn more about the book here

Publisert 24. juni 2015 09:54