Latinsk ordbok

Førsteamanuensis i latin ved IFIKK Vibeke Roggen er medforfatter av denne ordboken.

Latinsk ordbok har røtter helt tilbake til "Rektorordboken" fra 1887. Den nye utgaven er laget ut fra moderne språkforståelse og pedagogikk.

 • Det er lettere å finne frem – oppslagsord og hovedbetydninger skiller seg tydelig ut
 • Ordbokartiklene viser ordets utvikling fra den konkrete betydningen til forskjellige former for overført betydning
 • Ordets bakgrunn og sammenheng er markert, ved sammensatte ord er hver del forklart
 • Boken gir systematisk grammatisk informasjon for hvert ord
 • Det er tatt inn nye og enklere eksempler, og mange flere enn før er oversatt
 • Ord innenfor medisin, jus, retorikk, botanikk og kristen latin er markert
 • Ordforrådet for middelalder- og nylatin er utvidet

Utgaven har mye nyskrevet innhold:

 • Hver bokstav innledes med en liten artikkel som viser bokstavens historikk
 • Hvert prefiks er beskrevet med former, betydning og bruk
 • Boken har ca. 270 nye oppslagsord innenfor medisin og ca. 230 nye stedsnavn
 • Innenfor seksuallivets tabubelagte område er flere ord tatt inn, og både det eldre og det nye ordforrådet er presist oversatt

Boken har separate tillegg, alt sammen nyskrevet:

 • En liste over botaniske navn på norske planter og sopp
 • En samling sitater og bevingede ord
 • Minigrammatikk
 • En kommentert litteraturliste angir kilder og viser vei til videre lesning

Les mer på forlagets nettside.

Publisert 17. juni 2015 11:12 - Sist endret 17. juni 2015 12:02