The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism

Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen er aktuell med bok "The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism"

"The Denial of Nature. Environmental Philosophy in the Era of Global Capitalism" har som mål å sette nyere bidrag til miljøfilosofi og miljøetikk inn i en større idehistorisk, kulturell og politisk sammenheng. De siste tiårs globalisering har intensivert en dobbel utbytting: av naturen og av mennesket. De to formene for utbytting, henholdsvis økologisk overshoot og psykosomatisk burnout, behandles i litteraturen såvel som den politiske debatten ofte hver for seg. Boken forsøker å vise den systematiske sammenhengen mellom de to formene, og vil dermed også overvinne skillet mellom en akademisk miljøfilosofi som stiller spørsmålet om naturens egenverdi på en abstrakt og tidløs måte, og en kritisk samfunnsteori a la Frankfurterskolen som - viser det seg - vier langt større oppmerksomhet til menneske-til-menneske enn til menneske-natur utbytting, med den følge at krise- og patologianalysen hos Habermas og (i mindre grad) Adorno blir selektiv og mangelfull.

Foruten Adorno, Horkheimer og Habermas fremstilles og kritiseres posisjonene til miljøfilosofene Paul W. Taylor, J. Baird Callicott, Holmes Rolston III og Hans Jonas. Dessuten er et kapittel viet forfatterskapet til Teresa Brennan, og et utkastet til en panspykisistisk posisjon utarbeidet av Freya Mathews. Endelig drøftes relevansen av teknologi for endringene i menneske-natur-forholdet i nyere tid, med vekt på skillet mellom førstehånds sansemessig erfaring av og i naturen og de ulike formene for abstraksjon som bestemte teknologier fremmer.

Les mer om boken her

The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism (English)

A study of the increasingly precarious relationship between humans and nature, this book seeks to go beyond work already contributed to the environmental movement. It does so by highlighting the importance of experiencing, rather than merely theorizing nature, while realizing that such experience is becoming increasingly rare, thus reinforcing the estrangement from nature that is a source of its ongoing human-caused destruction. In his original approach to environmental philosophy, the author argues for the reinstatement of nature's value outside of its exploitative usefulness for human ends. Such a perspective emphasizes the extent to which the environmental problem is a concrete reality requiring urgent action, based on a multi-sensuous appreciation of humans' dependence on nonhuman lifeforms.

Designed as an accompaniment to undergraduate and postgraduate research, The Denial of Nature draws on empirically informed literature from the social sciences to examine what life is really like for humans and nature in the era of global capitalism. The book contends that capitalist society exploits nature - both in the form of human capital and natural capital - more relentlessly than any other and offers an environmental philosophy which actively opposes current developments. Through discussions of the work of Teresa Brennan, Theodor Adorno, Martin Heidegger and Hans Jonas, and through a radical critique of the nature deficit in Jürgen Habermas' theory of capitalist modernity, The Denial of Nature relies on insights from Critical Realism to bring together several, seldom-linked philosophies and suggest a new approach to the heavily-discussed question of environmental ethics.

read more about the book on the publisher's website.

Publisert 12. mars 2015 09:51 - Sist endret 12. mars 2015 09:51