Designing Worlds. National Design Histories in an Age of Globalization

Professor i kunsthistorie ved IFIKK Kjetil Fallan, har sammen med Dr. Grace Lees-Maffei redigert boken, som  de også har bidratt til med en felles innledning og artikler. 

Design er uomtvistelig et globalt fenomen. Likevel har designhistorisk forskning, i likhet med mye annen historieforskning, vært dominert av nasjonale fortellinger—og spesielt den industrialiserte vestens fortellinger. Med bidrag fra alle kontinenter tilbyr denne antologien dyptpløyende analyser av hvordan designkultur og nasjonal identitet er intrikat sammenfiltret i globaliseringens tidsalder og hvilke historiografiske konsekvenser dette har for designhistorien som fagfelt.

Les mer om boken på forlagets nettsider.

Designing Worlds. National Design Histories in an Age of Globalization (English)

From consumer products to architecture to advertising to digital technology, design is an undeniably global phenomenon. Yet despite their professed transnational perspective, historical studies of design have all too often succumbed to a bias toward Western, industrialized nations. This diverse but rigorously curated collection recalibrates our understanding of design history, reassessing regional and national cultures while situating them within an international context. Here, contributors from five continents offer nuanced studies that range from South Africa to the Czech Republic, all the while sensitive to the complexities of local variation and the role of nation-states in identity construction.

Read more about the book on the publisher's website

Publisert 17. aug. 2016 13:13 - Sist endret 21. sep. 2016 12:45