Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK)

Hvem er vi?

Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK) er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave å ivareta gresk- og latinstudentenes interesser ved Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) og Humanistisk fakultet (HF) forøvrig. Vi fungerer som et bindeledd mellom studenter, forelesere og administrasjon, og organiserer også sosiale samt faglige arrangementer hvor alle som ønsker kan delta. I tillegg er vi med når alle fagutvalgene ved IFIKK hvert år planlegger en felles studietur.

Fagutvalget skiftes ut én gang i året, og nye medlemmer velges inn på et allmøte som vanligvis holdes i slutten av august. Alle som er tatt opp på eller har fullført årsenheten i antikkens kultur eller bachelor/master i klassiske språk, eller tar ett eller flere emner innenfor disse studieprogrammene, kan melde seg inn i fagutvalget.

Hva gjør vi?

Fest

 • Vi organiserer omtrent tre fester hvert semester – de fleste i samarbeid med de andre fagutvalgene ved IFIKK. Tidligere har vi blant annet arrangert halloweenfest, julebord og Caesarfest. Bli med, da vel!

In vino veritas

 • In vino veritas er et arrangement hvor vi én gang i måneden inviterer en foreleser til å holde et uformelt foredrag om et antikkrelatert, men selvvalgt tema. Hygge og pizza blir det hver gang.

Antikk-quiz

 • Én gang i måneden leier vi et lokale og arrangerer antikk-quiz. Det er ikke bare antikkspørsmål, så her kan man briljere uavhengig av hvilken studieretning man går på.

Torsdagspils (TIKK)

 • Hver torsdag samles studenter fra alle studieretningene på IFIKK på puben Luna Park i sentrum. Initiativtaker og Torsdagspils-Maestro Sindre Holmen leder arrangementet, men mer info om TIKK samt andre ting som skjer på IFIKK kan også finnes i denne facebookgruppa: https://www.facebook.com/groups/1617366625152288/

Medlemmer av fagutvalget fra høsten 2017 til og med våren 2018

 • Leder: Astrid Grindeland
 • Nestleder: Paal André Hermansen
 • Økonomiansvarlig: Nora Kristine Øye Dahl
 • Festkomité:
  • Sindre Holmen
  • June Nathalie Sørlie
  • Nora Kristine Øye Dahl
 • Turkomité:
  • Kristoffer Aunevik
  • Fredrik Øslebye
  • Sindre Holmen
  • Astrid Grindeland
 • In vino veritas:
  • Karen Margrethe Dahl (komitéleder)
  • Anton Bremseth
  • Sofia Heim
  • Kenneth Mortensen
  • Paal André He
 • Antikk-quiz:
  • June Nathalie Sørlie
  • Tor-Erik Jevnaker Hafnor
  • Pietro Trivillino
  • Kenneth Mortensen
  • Kristoffer Aunevik
  • Anton Bremseth
 • Kulturkomitéen:
  • Rebka Beraki
  • Caroline Lehn
  • Astrid Grindeland
 • PR-komitéen:
  • Paal André Hermansen
  • Sofia Heim
  • Astrid Grindeland
Publisert 10. juni 2010 20:03 - Sist endret 18. sep. 2017 08:28