Prøveforelesninger i idéhistorie

Fire kandidater til stillingen som førsteamanuensis i idéhistorie gir sine prøveforelesninger torsdag 20. og fredag 21. august.

Alle fire kandidatene skal forelese over følgende tema:

 

"En idéhistorisk fortolkning av en fortidig tekst må ta utgangspunkt i de begrepene og oppfatningene som var tilgjengelige for forfatteren på dennes egen tid". Diskuter denne påstanden med utgangspunkt i materiale fra eget kompetanseområde. Tilpass forelesningen til studenter på masterprogrammet i Europeisk kultur.

 

Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter og er lagt inn i introduksjonsprogrammet for de nye studentene på masterprogrammet

 

 

Tid og sted

Torsdag 20. august - i seminarrom 141 i Georg Morgenstiernes hus

  • 10:15-11 - Unn Falkeid
  • 11:15-12 - Kjetil Ansgar Jakobsen

Fredag 21. august - i seminarrom 219 i Georg Morgenstiernes hus

  • 09:15-10 - Mona Renate Ringvej
  • 10:15-11 - Svein Atle Skålevåg

 

Prøveforelesningene er åpne for alle.

Velkommen!

Publisert 11. aug. 2015 11:39 - Sist endret 11. aug. 2015 11:40