Prøveforelesninger i filosofi

Tre søkere til et førsteamanuensis-vikariat i filosofi holder sine prøveforelesninger fredag 13. mars.

Tema for forelesningene

Tenk deg at du underviser i et innføringsemne i språkfilosofi til andre års filosofistudenter.

Dere har kommet til gangen hvor Freges Über Sinn und Bedutung skal diskuteres.

Gi en 45 minutters forelesning over dette der det vil være åpent for spørsmål fra studenter.

Plan for forelesningene

Kl. 09:15 - 10:00, grupperom 4 Georg Sverdrups hus:  Ole Koksvik

Kl. 11:15 - 12:00, grupperom 7 Georg Sverdrups hus:  Finnur Ulf Dellsén

Kl. 12:15 - 13:00, grupperom 7 Georg Sverdrups hus:  Solveig Aasen

Publisert 4. mars 2015 14:25 - Sist endret 6. mars 2015 10:06