Personar med emneord «Personalledelse»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Karen Mathilde Haugland Haugland, Karen Mathilde Administrativ leder 22856928 92484626 k.m.haugland@ifikk.uio.no Personalledelse, Økonomistyring