Tal og fakta

Ved IFIKK forskar me på og underviser i faga filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin).

IFIKK er òg fagleg og administrativt ansvarleg for UiO sitt største emne Examen Philosophicum.

Nøkkeltal for 2016

Vitskapelige publikasjoner 104
Masterprogram 4
Bachelorprogram 3
Årseining 3
Vitskapelige årsverk (totalt) 73
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 38
Administrative årsverk 19
Budsjett (totalt) 104,8 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 23 %
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering 27


Eliteløyvingar

IFIKK er vertsinstitutt for eit senter for framifrå forskning:

Prosjekt som fekk løyving frå NFR si «Unge forskertalenter»-satsing:

Deltaking i EU sitt forskingsprogram

IFIKK er partnar i eit stort EU-finansiert samarbeidsprosjekt:

Strategisk samarbeid

IFIKK har ei tydeleg satsing på Munch-studium og er fullverdig partnar i ei internasjonal forskerallianse for Munch-studium mellom UiO, Munchmuseet og Nasjonalmuseet:

Meir om IFIKK

Last ned IFIKK si årsmelding for 2013.

Publisert 28. sep. 2016 09:07 - Sist endra 19. sep. 2017 14:47