Karen Mathilde Haugland

Administrativ leder
Bilde av Karen Mathilde Haugland
English version of this page
Telefon 22856928
Mobiltelefon 92484626
Faks 22857551
Rom 320 GM
Brukernavn
Postadresse IFIKK Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsoppgaver

Karen M. Haugland er administrativ leder for IFIKK, innenfor rammen av de generelle regler som gjelder ved UiO og de fullmakter som er gitt innenfor den administrative linjen og av instituttstyret. Dette innebærer ansvar både for daglig drift, utvikling og resultater, i samsvar med UiOs mål og planer.

Bakgrunn

Forskningskonsulent IFIKK

Programkonsulent Filosofi

Stipendiat Forum for universitetshistorie

Undervisning examen philosophicum

Studiekonsulent kunsthistorie, klassisk og nordisk arkeologi

Cand. philol. hovedfag i idéhistorie

Emneord: Personalledelse, Økonomistyring
Publisert 2. juni 2010 11:58 - Sist endret 20. okt. 2016 13:18