Ragnar Braastad Myklebust

Førstelektor - Filosofi (emeritus)
Bilde av Ragnar Braastad Myklebust
English version of this page
Telefon 22857545
Faks 22857551
Rom 444
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser: Fransk og italiensk filosofi etter 1960; politisk teori (særlig marxisme og anarkisme); sosialsemiotikk; teknologifilosofi

Emneord: Filosofi, Ex.phil.

Publikasjoner

 • Myklebust, Ragnar Braastad (2016). Ontologi, desaktivering og "bruk" hos Giorgio Agamben : en introduksjon til L'uso dei corpi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33, nr. 4 (2015)/årg. 34(1 (2016)), s 148- 165
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). ""Maskinisme"" og destratifisering : om livspolitikk og økonomikritikk hos Deleuze og Guattari. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33(1), s 87- 121
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). "Maskinisme" og destratifisering. Om livspolitikk og økonomikritikk hos Deleuze og Guattari. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2013). Fransk samtidsfilosofi: Temaer, resepsjon og diskusjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  31(3–4), s 7- 35
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Språk, subjektivitet og livspolitikk. Om et grunnproblem i Giorgio Agambens Homo sacer-bøker. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  29(4)
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Verditeori, abstraksjonsprosess og nyere samfunnsmessige protestbevegelser (om John Holloway, Crack Capitalism). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  29(4), s 167- 188
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2010). Gerilja i kunsten? Om politisk estetikk hos Deleuze. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  22(1), s 54- 65
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2009). Overvåking, disiplinering og abstrakt arbeid. Om Marx og Foucault. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  27(2/3), s 175- 208
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Italiensk filosofi – en introduksjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  26(4), s 5- 35
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Lesningens materialitet. Introduksjon til to tekster av Warren Montag. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  25(4), s 104- 110
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2007). En uendelig krevende politikk. Om Levinas, radikaldemokrati og "metapolitisk anarkisme". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  25(3), s 355- 385
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2007). Metapolitikk og post-maoisme. Om politikken som "sannhetsprosedyre" ifølge Alain Badiou. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  25(1–2), s 419- 434
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2006). Den utopiske fremstilling som litteratur og politikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  24(3), s 241- 265
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Fra antikunst til skuespillsamfunn: Om Situasjonistisk internasjonale og vår tid. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  23(4), s 103- 129
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Georges Bataille. Introduksjon og resepsjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  23(3), s 5- 24
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Immunitet og autoimmunitet. Om noen biopolitiske temaer hos Esposito og Derrida. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (Årg. 23, nr 1/2), s 141- 178
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Marx, Foucault, Spinoza. Om biopolitisk produksjon og "affektverdi" hos Michael Hardt og Antonio Negri. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  22(4), s 64- 88
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Videoens filosofi og politikk � erkjennelsesteori eller ontologi? Introduksjon til Lazzarato, I: Ragnar Braastad Myklebust (red.),  Øye for tid. Om video. kunst og virkelighet.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2520-3.  bidrag.  s 50 - 59
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). "The French (dis-)connection". Om "fransk teori" i USA mellom kritikk og markedsføring. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (Årg. 22, nr 3), s 218-228

Se alle arbeider i Cristin

 • Myklebust, Ragnar Braastad & Høstaker, Roar (red.) (2015). Livspolitikk. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-35924-8.  251 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (red.) (2013). Fransk filosofi – etter poststrukturalismen. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-35760-2.  448 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (red.) (2011). Giorgio Agamben. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-35041-2.  205 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (red.) (2008). Italiensk filosofi. Temanr. av tidsskriftet Agora. H. Aschehoug & Co..  ISBN 978-82-03-19339-2.  351 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Øye for tid. Om video. Kunst og virkelighet. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2520-3.  134 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (red.) (2004). Øye for tid. Om video. kunst og virkelighet. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2520-3.  134 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 22. feb. 2018 14:21