Sissel Redse Jørgensen

Universitetslektor - Filosofi (emeritus)
Bilde av Sissel Redse Jørgensen
Mobiltelefon 92431119
Rom 441
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus Blindernveien 31
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

I tillegg til min filosofibakgrunn, har jeg allennlærer- og spesiallærerutdanning.

Jeg har undervist til Examen Philosophicum siden 1986. Mitt hovedansvar har vært å tilrettelegge undervisningen for studenter med særskilte behov. dette arbeidet mottok jeg Tilgjengelighetsprisen for i 2005. http://www.hf.uio.no/for-ansatte/aktuelt/hf-aktuelt/2005/uke51/tilgjengelighetspris.html

I 2006 tok jeg initiativ til å etablere et tilbud om fagbasert studieveiledning ved fakultetet, - noe som nå utgjør 30% av min stilling.

Jeg er medredaktør for:

"Matematikk med din glede" (Gyldendal 2008) http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Pedagogikk/fagdidaktikk/Matematikk-med-din-glede

"Tegn som Språk" (Gyldendal 2006) http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Pedagogikk/Spesialped/Tegn-som-spraak

Jeg er også redaktør for tegnspråkversjonen av denne boken. http://www.tegnsomsprak.no

 

Emneord: Filosofi, Ex.phil.

Publikasjoner

 • Jørgensen, Sissel Redse (2008). Den ulogiske matematikken, I: Sissel Redse Jørgensen & Eirik Newth (red.),  Matematikk med din glede.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38050-9.  Forord og del1.  s s.25 - s.30
 • Jørgensen, Sissel Redse & Myrstad, Arnt Johan (2006). En filosofisk inngang til tegnspråk. En diskusjon med utgangspunkt i Platons dialog Kratylos, I: Sissel Redse Jørgensen & Rani Lill Anjum (red.),  Tegn som Språk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35828-7.  kapittel 12.  s 176 - 198
 • Jørgensen, Sissel Redse; Nesse, Liv Solbø & Peterson, Vigdis Solbø (2006). Om tolking og undervisning, I: Sissel Redse Jørgensen & Rani Lill Anjum (red.),  Tegn som Språk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35828-7.  Kapittel 8.  s 113 - 124
 • Jørgensen, Sissel Redse (2006). Det inkluderte mennesket, I: Inga Bostad & Tove Pettersen (red.),  Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring.  Spartacus.  ISBN 8230400229.  kapittel.
 • Jørgensen, Sissel Redse (2006). Funksjon eller person?, I: Inga Bostad & Tove Pettersen (red.),  Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring.  Spartacus.  ISBN 8230400229.  kapittel.
 • Jørgensen, Sissel Redse & Anjum, Rani Lill (2004). Numbers we live by, In  Our Conditional World A critique of the formal logical approach.  Department of philosophy Faculty of social Science University of Tromsø.  kapittel.  s 153 - 159
 • Jørgensen, Sissel Redse & Anjum, Rani Lill (2004). The Tragedy of Logicism. The material conditonal, In  Our Conditional World A critique of the formal logical approach.  Department of philosophy Faculty of social Science University of Tromsø.  kapittel.  s 127 - 158

Se alle arbeider i Cristin

 • Jørgensen, Sissel Redse & Newth, Eirik (red.) (2008). Matematikk med din glede. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38050-9.  186 s.
 • Jørgensen, Sissel Redse & Anjum, Rani Lill (red.) (2006). Tegn som Språk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35828-7.  240 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vonen, Arnfinn Muruvik; Jørgensen, Sissel Redse; Peterson, Paal Richard & Olaussen, Håkon (2006, 10. september). Språkteigen. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Vonen, Arnfinn Muruvik; Jørgensen, Sissel Redse; Peterson, Paal Richard & Olaussen, Håkon (2006, 15. september). Språkteigen. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Vonen, Arnfinn Muruvik; Jørgensen, Sissel Redse & Peterson, Paal Richard (2006, 24. september). Intervju om norsk tegnspråk i anledning publiseringen av boka _Tegn som språk_ av S R Jørgensen og R L Anjum (red) på Gyldendal Akademisk. [Radio].  Språkteigen i NRK P2.
 • Vonen, Arnfinn Muruvik; Jørgensen, Sissel Redse & Peterson, Paal Richard (2006, 29. september). Reprise av radioprogram sendt første gang 24.09.2006. [Radio].  Språkteigen på NRK P2.
 • Jørgensen, Sissel Redse (2005). Hvorfor kan ikke norske elever matematikk? Et søkelys på matematikkens idegrunnlag. Lektorbladet.  ISSN 1503-027X.  (3), s 14- 15
 • Jørgensen, Sissel Redse (2003). Filosofiske betraktninger om overgangsalderen.
 • Jørgensen, Sissel Redse (2001). Examen Facultatum . Fagtermer til fellesdelen , etikk & vitenskap og rasjonalitet ( Norsk talespråk og norsk tegnspråk). [Video /  CD].
 • Jørgensen, Sissel Redse (1998). Filosofisk Tegnordbok. Fagtermer til examen Philosophicum (Norsk talespråk- norsk tegnspråk). [Video /  VHS].

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 23. juni 2017 14:29