Stig Hareide

Professor emeritus
Bilde av Stig Hareide
Telefon 22857543
Rom 443
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

1. Vitenskapsfilosofi,  i relasjon til naturvitenskapene og spesielt kultur- og samfunnsvitenskapene. Jeg arbeider for tiden med to manuskripter, som tar for seg kultur- og samfunnsvitenskapene med utgangspunkt hhv. i Kant og Max Weber. Problemer som behandles er stikkordmessig: verdifrihet, forholdet mellom vitenskapelig begrepsdannelse og empiri, handlingsteori, historie. 2. Metafysiske problemer, med fokus på Kants transcendentalfilosofi og Wittgensteins språkfilosofi.

Bakgrunn

Mag.art. i filosofi Oslo 1980, med avhandlingen "Hegels kritikk av de rene begreper. Den dialektiske metode i ´Phänomenologie des Geistes´og ´Wissenschaft der Logik´". Studieopphold i Heidelberg 1981-5. Dr.philos Oslo  2005 med avhandlingen "Der Erfahrungsbegriff Kants. Seine Begrundung der Wissenschaftsphilosophie". Fast ansatt ved UiO siden januar 1991.

 

Emneord: Filosofi, Ex.phil., Metafysikk, Språkfilosofi, Vitenskapsfilosofi, Handlingsteori, Historie- og kulturfilosofi

Publikasjoner

Om J. Habermas´ språkfilosofiske grunnlegging av sosiologien. Sosiologi i dag 2-3/1983, s. 73-98

Anmeldelse av Høibraaten/Gullvåg (utg.): "Essays in Pragmatic Philosophy", Agora nr. 4-86, s. 110-21

Weber og Nietzsche, Vitenskap i en nihilistisk tid, Sosiologi i dag 2/1990, s. 3 - 30

Max Weber om den intellektuelles kall i forholdet mellom vitenskap og politikk, Profil 1/1991, s. 76-85

Om Hegels handlingsteori, Agora nr. 1-2/1992, s. 243-62

M. Weber om vitenskapelig objektivitet, Agora nr. 1/1993, s. 73-86

Hegel om forholdet mellom sofisteri og filosofi, Agora nr. 4/93 - 1/94, s. 94-100

Moral og historie.Kants praktiske filosofi i lys av Hegels kritikk, Agora nr.3-4/1994, s. 227 - 260

To kapitler (“Hegels historiefilosofi” og “Fra Nietzsche til Max Weber”), i: Hareide/Hjelmervik/ Kvilhaug (red.): Lærebok i filosofihistorie, Det Norske Samlaget 1996

Hva er et begrep? Wittgenstein i relasjon til nyere vitenskapsfilosofi, i: Agora nr. 3-4 1998,s. 181-230.

Der Erfahrungsbegriff Kants. Seine Begründung der Wissenschaftsphilosophie. Doktoravh. UiO 2005

Handlingens naturformidling: Davidson, Wittgenstein, Kant. I: Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag. Unipub forlag 2009, s. 137-152

  • Hareide, Stig (2009). Handlingens naturformidling: Davidson, Wittgenstein, Kant, I: Anita Leirfall & Thor Sandmel (red.),  Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 9788230311790.  Kapittel.  s 137 - 152
  • Hareide, Stig (1998). Hva er et begrep? Wittgenstein i relasjon til nyere vitenskapsteori. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  3/4

Se alle arbeider i Cristin

  • Hareide, Stig; Hjelmervik, Egil & Kvilhaug, Terje (red.) (1996). Lærebok i filosofihistorie. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-4251-6.
  • Kvilhaug, Terje; Hjelmervik, Egil & Hareide, Stig (red.) (1996). Lærebok i i filosofihistorie. Det Norske Samlaget.

Se alle arbeider i Cristin

  • Hareide, Stig (2005). Der Erfahrungsbegriff Kants. Seine Begründung der Wissenschaftsphilosophie. Acta Humaniora. 244. Vis sammendrag
  • Hareide, Stig (1999). Idé og erfarinbg. Kants vitenskapsteori.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 23. juni 2017 14:41