Egil Hjelmervik

Førstelektor - Filosofi
Bilde av Egil  Hjelmervik
English version of this page
Telefon 22855727
Faks 22857551
Rom 420
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser: Tysk idealisme, spes. Hegel. Estetikk og kritisk teori fra Lukács til Adorno. Nyere fransk filosofi og litteraturteori.

Undervisning: Ex.phil. 

Utdanning: Mag.art. i filosofi

Emneord: Filosofi, Ex.phil.

Publikasjoner

  • Hjelmervik, Egil (2016). Vår Gud han er så fast en borg? Luther, den skjulte Gud og filosofien. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4, 2016), s 388- 405
  • Hjelmervik, Egil (2015). Fra livsfilosofi til biopolitikk : forbindelser mellom tysk og fransk filosofi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33(1), s 50- 86
  • Hjelmervik, Egil (2007). Politikk, litteratur og terrorisme. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3), s 431- 439
  • Hjelmervik, Egil (1999). Om opplysning, historisme og hermeneutikk, I: Olav Gundersen & Gunnar Foss (red.),  Blikket.  Høgskoleforlaget, Kristiansand.
  • Hjelmervik, Egil (1999). Værens problematiske historie i det tyvende århundre. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  3-4

Se alle arbeider i Cristin

  • Hjelmervik, Egil (1998). Agora, nr. 2-98. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18029-9.
  • Hareide, Stig; Hjelmervik, Egil & Kvilhaug, Terje (red.) (1996). Lærebok i filosofihistorie. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-4251-6.
  • Kvilhaug, Terje; Hjelmervik, Egil & Hareide, Stig (red.) (1996). Lærebok i i filosofihistorie. Det Norske Samlaget.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:55 - Sist endret 9. aug. 2011 17:09