Ingvild Torsen

Førsteamanuensis - Filosofi
English version of this page
Telefon +47-22857850
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg arbeider for det meste med Heidegger og estetikk (kunstfilosofi) og som oftest i dialog med den tyske filosofitradisjonen fra Kant. Jeg er opptatt av modernisme som et filosofisk og kunstnerisk problem og jeg er er interessert i fenomenologi og kontinentalfilosofi generelt. For tiden tenker jeg også en del på forholdet mellom situasjon og personlig identitet i etikk. For sistnevtne er feministisk teori, fenomenologi og Aristoteles nyttige inspirasjonskilder.  

You can find out more about my work here: https://uio.academia.edu/IngvildTorsen

Undervisning

I teach FIL 2505/4532: Continental Philosophy, focusing on phenomenology, in fall 2015 and in spring 2016 FIL 4700/2104: Philosophical Aesthetics, where we will read Hegel's aesthetics in conversation with more recent work in the philosophy of art.
I also lecture for Ex.Phil. and our new department-wide Ex.Fac.

Bakgrunn

Jeg er Ph.D. fra Boston University og cand. philol. fra Universitet i Oslo. Jeg har tidligere jobbet som Assistant Professor ved Florida International University i Miami og som Visting Assistant Professor ved Marquette University i Milwaukee. 

 

Emneord: Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2014 10:22 - Sist endret 15. okt. 2015 09:52