Jens Saugstad

Professor - Examen philosophicum
Bilde av Jens Saugstad
English version of this page
Telefon +47-22856978
Mobiltelefon +47-90608040
Rom 408 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Ekstern hjemmeside

Bakgrunn

Jens Saugstad er professor i filosofi ved Universitet i Oslo. Saugstad ble dr. philos i 1994 på en avhandling om fosterets moralske status, og mag.art. i 1982 med en avhandling om Kants erkjennelsesteori. Han ble førsteamanuensis i en øremerket stilling med primæransvar for Examen philosophicum i 1997, og professor i 2001.

Faglige interesser

Selv om Saugstad er ansatt i en stilling i etikk, er han også opptatt av i teoretisk filosofi - særlig i erkjennelsesteori og bevissthetsfilosofi. Hans hovedinteresse er Kants filosofi (teoretisk og praktisk), men han arbeider også med moderne filosofi, hvor han har vært spesielt interessert i den sene Wittgenstein.

Prosjekter

 • "The categorical imperative" - artikkel under arbeid: forsøk på å utvikle en nytolkning av Kants prinsipp.
 • Flexible deontology - bokprosjekt: forsøk på å utvikle en deontologisk teori som ikke rammes av gjengse innvendinger om rigiditet. .

Undervisning

Emneord: Filosofi, Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, Epistemologi, Bevissthetsfilosofi, Wittgenstein, Politisk filosofi

Publikasjoner

 • Saugstad, Jens (2009). Moral og etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  1.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2009). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  5.  s 41 - 44
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2009). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 269 - 294
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 275 - 300
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2006). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave.  Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670528.  kapittel 7.  s 111 - 136
 • Saugstad, Jens (2004). Moral og etikk, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Exphil II: Tekster i etikk.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  Innledning.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2004). Normativ etikk, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Exphil II: Tekster i etikk.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  innledning del II.  s 39 - 42
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2004). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-46-3.  kapittel 7.  s 109 - 132
 • Saugstad, Jens (2003). Levinas-debatten: et punktum. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  38(3), s 38- 40
 • Serck-Hanssen, Camilla & Saugstad, Jens (2003). Immanuel Kant, I:  Filosofi- & vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 82-91670-43-9.  s 113 - 141 Vis sammendrag
 • Saugstad, Jens (2002). Gir humanismen dyrene og miljøet moralsk beskyttelse?, I: Peder Anker & Rønnow Tarjei (red.),  Miljø og menneske - kritiske innspill.  Gyldendal Norske Forlag.  ISBN 82-05-30509-9.  s 34 - 52
 • Saugstad, Jens (2002). "I think...." Kant on Self-Consciousness, In Audun Øfsti; Peter Ulrich & Truls Wyller (ed.),  Indexicality and Idealism II. The Self in Philosophical Perspective.  mentis, Paderborn.  ISBN 3-89785-194-6.  s 103 - 125
 • Saugstad, Jens (2002). Respekt og menneskeverd. Svar til Arne Johan Vetlesen. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  37(3), s 189- 204
 • Saugstad, Jens (2001). Kant versus Levinas. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  36(1-2), s 120- 127
 • Saugstad, Jens (2000). Et kantiansk syn på dyrs moralske status, I:  Dyreetikk.  Fagbokforlaget.  s 140 - 161
 • Saugstad, Jens (2000). Sensibility, Space and Public Display, In Audun Øfsti; Peter Ulrich & Truls Wyller (ed.),  Indexicality and Idealism. The Self in Philosophical Perspective.  mentis, Paderborn.  ISBN 3-89785-131-8.  s 127 - 142
 • Saugstad, Jens (1999). Ungdom, røyking og selvrespekt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119(1), s 71- 72
 • Saugstad, Jens (1999). Vet vi hva Kant mente?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1/2), s 420- 443
 • Saugstad, Jens (1998). Svar til Jørgen Sandemose. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2), s 299- 307 Vis sammendrag
 • Saugstad, Jens (1995). Abortion: The Relevance of Personhood. Zeitschrift für Philosophische Forschung.  ISSN 0044-3301.  49(4), s 571- 583
 • Saugstad, Jens (1994). Abort, I: Kjell Eyvind Johansen (red.),  Etikk - en innføring.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-14005-6.  s 280 - 320
 • Saugstad, Jens (1993). Hvorfor Kant?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  11(1), s 102- 114
 • Saugstad, Jens (1992). Kant on Action and Knowledge. Kant-Studien.  ISSN 0022-8877.  83(4), s 381- 398
 • Saugstad, Jens (1992). Kants syn på fosterets og spedbarnets moralske status, I: Jon Wetlesen (red.),  Menneskeverd. Humanistiske perspektiver.  Skriftserie for HFs etikkseminar, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91247-00-5.  s 72 - 108
 • Saugstad, Jens (1986). Praxis og filosofisk nødvendighet hos Kant. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  21(2), s 71- 91

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Frøland, Stig Sophus & Saugstad, Jens (2017). Malplassert toleranse (svar til rektoratet ved UiO om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2017). Dødskysset. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 36- 37
 • Saugstad, Jens (2017). Mot velferdsmenneskerettighetene.
 • Saugstad, Jens (2017). Opphev Menneskerettighetsloven. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 48- 48
 • Saugstad, Jens & Tännsjö, Torbjörn (2017, 29. mars). Samtale med Torbjörn Tännsjö om hans selvbiografi, programleder Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  NRK P2 - Verdibørsen.
 • Solvang, Fredrik & Saugstad, Jens (2017, 05. oktober). Dagsnytt 18: Sak 4: Professorprotest. Om universitetsledernes nei til Regjeringens forslag om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg ved universitetene.. [TV].  NRK P2.
 • Saugstad, Jens (2016). "Asylrett og velferdsplikter". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Den hjerteløse staten". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Saugstad, Jens (2016). "En næstekærlig stat?". Weekendavisen.  ISSN 0106-4142.
 • Saugstad, Jens (2016). "Faglig motstand?". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Håpet som brast". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Medfølelse". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens & Myrtveit, Aase Cathrine (2016, 13. februar). Verdibørsen - 2. Nestekjærlighet skal aldri begrunne politikk.. [Radio].  NRK.
 • Saugstad, Jens & Solvang, Fredrik (2016, 22. januar). Dagsnytt atten - 3. Asylpolitikk og moral. [TV].  NRK.
 • Saugstad, Jens (2015). Skal innsatte kunne stemme?, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Et europeisk vendepunkt.  s 479 - 480
 • Saugstad, Jens (2015). Slagstads kortslutning, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Et europeisk vendepunkt.  s 481 - 481
 • Kai, Sibbern & Saugstad, Jens (2014, 12. april). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter II. [Radio].  NRK - Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2014). Alt kan stå for fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Fest eller Gravøl?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Frihet og velferdsstat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Med lov skal landet bygges?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2014). NRK svikter sitt samfunnsoppdrag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Skinndemokratisk grunnlovsprosess. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Snever grunnlovsjus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jacobsen, Joakim Birkeli & Saugstad, Jens (2013, 06. september). Taust om ny grunnlov i valgkampen.  Ukeavisen Ledelse.
 • Saugstad, Jens (2013). Konstitusjonens ånd. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Perspektiver på grunnlovsforslagene om menneskerettigheter.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsforslag. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsjus. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Undergraver velferdsstaten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sibbern, Kai & Saugstad, Jens (2013, 24. august). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter I. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2012). Drap og krenkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2012). Respekten for kvinner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Fortsatt galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (16)
 • Saugstad, Jens (2011). Galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (11)
 • Saugstad, Jens (2011). Skal innsatte kunne stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Slagstads kortslutning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Sluttreplikk: Fra brød til retten til brød. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Svar til Kaja Melsom. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Sviktende argumenter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Tvilsomme menneskerettigheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Åpent brev til Forskerforbundet. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (4)
 • Saugstad, Jens (2009). Dødshjelpens filosofiske kvaler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2009). Misforstått bistand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Bibelens abortsyn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Et kirkelig grunnlag for selvbestemt abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Feil at kirken ser abort som mord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Free causality - just bad metaphysics?.
 • Saugstad, Jens (2008). Hva er straff?.
 • Saugstad, Jens (2008). Lokale menneskerettigheter?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2008). Moral og etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  1.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2008). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  5.  s 41 - 44
 • Saugstad, Jens (2008). Selektivt om abort. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2007). En tendensiøs undersøkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Er dødsstraff mord?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Myten om sortering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Straffer som er riktige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Usaklig om Downs syndrom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens & Dimas, Panagiotis (2007). Er Richard Rorty en stor tenker?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Byrde med et annerledes barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Dåvøys retorikk (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Forvirret motstand (om bioteknologiloven). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Naivt om forskningsfusk. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Saugstad, Jens (2006). Skremselspropaganda (svar til Ballo, Dåvøy og Lønning). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Syses innbilte skråplan (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2005). Den biopolitiske formynderstaten. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Saugstad, Jens (2005). Politisk sensur av exphil-forelesninger?. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Saugstad, Jens (2004). Kants etikk og kvinnesyn. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2004). Misforstått forsvar av menneskeverdet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2003). Grunnløs støtte til Regjeringens bioetikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (07.08.2003)
 • Saugstad, Jens (2003). Usaklig om befruktede egg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (15.10.2003)
 • Saugstad, Jens (2002). Fagimperialistisk anmeldelse. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4)
 • Saugstad, Jens (2002). Har befruktede egg sjel?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2001). Galt oppfattet om dyreetikk (svar til Tore Stubberud). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2001). Transcendental frihet: fra anstøtssten til sluttsten.
 • Saugstad, Jens (2000). Fra embryo til person: Om forskjellen i våre moralske plikter overfor fosteret i tidlige og senere faser.
 • Saugstad, Jens (2000, 01. mars). Om sorteringssamfunn, fosterdiagnostikk og abort. [Radio].  "Sånn er livet" og "Verdibørsen" : NRK radio, P2,.
 • Saugstad, Jens (1999). Antiteoretisk moralfilosofi. Anmeldelse av Knut Erik Tranøy: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen. Universitetsforlaget, 1998. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  9(1), s 47- 48
 • Saugstad, Jens (1999). Etikk i skolen.
 • Saugstad, Jens (1999, 30. januar). Intervju om røyking og moral. [Radio].  Verdibørsen : NRK radio, P2..
 • Saugstad, Jens (1998, 01. april). Forslag til retningslinjer for behandling av aborterte fostre. [Radio].  Til Debatt : NRK1..
 • Saugstad, Jens (1997). Abort: relevante moralske hensyn.
 • Saugstad, Jens (1997). Historieløst om fosteret (svar til Egil A. Wyller). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1996, 06. oktober). Intervju om anvendt etikk og filosofi. [Radio].  PUCK : NRK TO..
 • Saugstad, Jens (1996, 17. september). Medisinsk teknologi i lys av abortproblematikken (foredrag). [Radio].  TV-AKADEMIET : NRK TO..
 • Saugstad, Jens (1995). Abort og fosterets moralske status.
 • Saugstad, Jens (1995). Eichmann var ikke kantianer (svar til Hjördis Nerheim og Lars Johan Materstvedt). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1995). Tendensiøst om Kant (svar til Hjördis Nerheim). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1994). Abort og fosterets moralske status.
 • Saugstad, Jens (1993, 24. februar). Abortdebatt med Kristin Clemet og Kristin Halvorsen. [Radio].  Dagsnytt 18 : NRK radio.
 • Saugstad, Jens (1993). Kirkens abortsyn kan undergrave menneskeverdet. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  1(5), s 7- 8
 • Saugstad, Jens (1990). Abortdebatten og fosterets moralske status. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1990). Pollestads innlysende sannhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1988). Abort og retten til liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1988). Hva er et menneske?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 9. mars 2018 12:46