Jens Saugstad

Professor - Filosofi
Bilde av Jens Saugstad
English version of this page
Telefon 22856978
Mobiltelefon 90608040 (ikke for studenthenvendelser)
Faks 22857551
Rom 408 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Ekstern hjemmeside

Bakgrunn

Jens Saugstad har vært professor i filosofi ved Universitet i Oslo siden 2001, etter å ha vært førsteamanuensis siden 1997. Saugstad ble dr. philos i 1994 på en avhandling om fosterets moralske status, og mag.art. i 1982 med en avhandling om Kants erkjennelsesteori.

Faglige interesser

Saugstad er ansatt i en øremerket stilling i etikk, men er også interessert i teoretisk filosofi - særlig erkjennelsesteori og bevissthetsfilosofi. Han har arbeidet med Kants filosofi (teoretisk og praktisk filosofi), og har i de senere år arbeidet stadig mer med moderne etikk. Han har et ønske om å utvikle en holdbar deontologisk teori.

Prosjekter

Flexible deontology - prosjekt som skal utføres ved Harvard university under forskningsår ved UiO i 2010-11 og med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd.

Undervisning

Examen philosophicum - seminarer og hovedforelesninger (Kant, innføring i etikken, anvendt etikk, deontologi),  regelmessig

FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (delen om bevissthetsfilosofi), mest før

FIL1002 - Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (delen om erkjennelsesteori), tidligere

 

FIL1003 - Etikk (delen om Bentham, Mill, Kant, Locke og Rawls), regelmessig

FIL4300 - Etikk (temaer i deontologi), 2007, 2008

 

 

Emneord: Filosofi, Ex.phil., Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, epistemologi, bevissthetsfilosofi

Publikasjoner

 • Saugstad, Jens (2009). Moral og etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  1.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2009). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  5.  s 41 - 44
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2009). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 269 - 294
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 275 - 300
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2006). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave.  Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670528.  kapittel 7.  s 111 - 136
 • Saugstad, Jens (2004). Moral og etikk, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Exphil II: Tekster i etikk.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  Innledning.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2004). Normativ etikk, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Exphil II: Tekster i etikk.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  innledning del II.  s 39 - 42
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2004). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-46-3.  kapittel 7.  s 109 - 132
 • Saugstad, Jens (2003). Levinas-debatten: et punktum. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  38(3), s 38- 40
 • Serck-Hanssen, Camilla & Saugstad, Jens (2003). Immanuel Kant, I:  Filosofi- & vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 82-91670-43-9.  s 113 - 141 Vis sammendrag
 • Saugstad, Jens (2002). Gir humanismen dyrene og miljøet moralsk beskyttelse?, I: Peder Anker & Rønnow Tarjei (red.),  Miljø og menneske - kritiske innspill.  Gyldendal Norske Forlag.  ISBN 82-05-30509-9.  s 34 - 52
 • Saugstad, Jens (2002). "I think...." Kant on Self-Consciousness, In Audun Øfsti; Peter Ulrich & Truls Wyller (ed.),  Indexicality and Idealism II. The Self in Philosophical Perspective.  mentis, Paderborn.  ISBN 3-89785-194-6.  s 103 - 125
 • Saugstad, Jens (2002). Respekt og menneskeverd. Svar til Arne Johan Vetlesen. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  37(3), s 189- 204
 • Saugstad, Jens (2001). Kant versus Levinas. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  36(1-2), s 120- 127
 • Saugstad, Jens (2000). Et kantiansk syn på dyrs moralske status, I:  Dyreetikk.  Fagbokforlaget.  s 140 - 161
 • Saugstad, Jens (2000). Sensibility, Space and Public Display, In Audun Øfsti; Peter Ulrich & Truls Wyller (ed.),  Indexicality and Idealism. The Self in Philosophical Perspective.  mentis, Paderborn.  ISBN 3-89785-131-8.  s 127 - 142
 • Saugstad, Jens (1999). Ungdom, røyking og selvrespekt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119(1), s 71- 72
 • Saugstad, Jens (1999). Vet vi hva Kant mente?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1/2), s 420- 443

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Frøland, Stig Sophus & Saugstad, Jens (2017). Malplassert toleranse (svar til rektoratet ved UiO om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2017). Dødskysset. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 36- 37
 • Saugstad, Jens (2017). Mot velferdsmenneskerettighetene.
 • Saugstad, Jens (2017). Opphev Menneskerettighetsloven. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 48- 48
 • Saugstad, Jens & Tännsjö, Torbjörn (2017, 29. mars). Samtale med Torbjörn Tännsjö om hans selvbiografi, programleder Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  NRK P2 - Verdibørsen.
 • Solvang, Fredrik & Saugstad, Jens (2017, 05. oktober). Dagsnytt 18: Sak 4: Professorprotest. Om universitetsledernes nei til Regjeringens forslag om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg ved universitetene.. [TV].  NRK P2.
 • Saugstad, Jens (2016). "Asylrett og velferdsplikter". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Den hjerteløse staten". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Saugstad, Jens (2016). "En næstekærlig stat?". Weekendavisen.  ISSN 0106-4142.
 • Saugstad, Jens (2016). "Faglig motstand?". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Håpet som brast". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Medfølelse". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens & Myrtveit, Aase Cathrine (2016, 13. februar). Verdibørsen - 2. Nestekjærlighet skal aldri begrunne politikk.. [Radio].  NRK.
 • Saugstad, Jens & Solvang, Fredrik (2016, 22. januar). Dagsnytt atten - 3. Asylpolitikk og moral. [TV].  NRK.
 • Saugstad, Jens (2015). Skal innsatte kunne stemme?, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Et europeisk vendepunkt.  s 479 - 480
 • Saugstad, Jens (2015). Slagstads kortslutning, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Et europeisk vendepunkt.  s 481 - 481
 • Kai, Sibbern & Saugstad, Jens (2014, 12. april). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter II. [Radio].  NRK - Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2014). Alt kan stå for fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Fest eller Gravøl?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Frihet og velferdsstat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Med lov skal landet bygges?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2014). NRK svikter sitt samfunnsoppdrag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Skinndemokratisk grunnlovsprosess. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Snever grunnlovsjus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jacobsen, Joakim Birkeli & Saugstad, Jens (2013, 06. september). Taust om ny grunnlov i valgkampen.  Ukeavisen Ledelse.
 • Saugstad, Jens (2013). Konstitusjonens ånd. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Perspektiver på grunnlovsforslagene om menneskerettigheter.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsforslag. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsjus. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Undergraver velferdsstaten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sibbern, Kai & Saugstad, Jens (2013, 24. august). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter I. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2012). Drap og krenkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2012). Respekten for kvinner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Fortsatt galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (16)
 • Saugstad, Jens (2011). Galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (11)
 • Saugstad, Jens (2011). Skal innsatte kunne stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Slagstads kortslutning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Sluttreplikk: Fra brød til retten til brød. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Svar til Kaja Melsom. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Sviktende argumenter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Tvilsomme menneskerettigheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Åpent brev til Forskerforbundet. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (4)
 • Saugstad, Jens (2009). Dødshjelpens filosofiske kvaler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2009). Misforstått bistand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Bibelens abortsyn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Et kirkelig grunnlag for selvbestemt abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Feil at kirken ser abort som mord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Free causality - just bad metaphysics?.
 • Saugstad, Jens (2008). Hva er straff?.
 • Saugstad, Jens (2008). Lokale menneskerettigheter?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2008). Moral og etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  1.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2008). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  5.  s 41 - 44
 • Saugstad, Jens (2008). Selektivt om abort. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2007). En tendensiøs undersøkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Er dødsstraff mord?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Myten om sortering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Straffer som er riktige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Usaklig om Downs syndrom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens & Dimas, Panagiotis (2007). Er Richard Rorty en stor tenker?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Byrde med et annerledes barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Dåvøys retorikk (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Forvirret motstand (om bioteknologiloven). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Naivt om forskningsfusk. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Saugstad, Jens (2006). Skremselspropaganda (svar til Ballo, Dåvøy og Lønning). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Syses innbilte skråplan (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2005). Den biopolitiske formynderstaten. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Saugstad, Jens (2005). Politisk sensur av exphil-forelesninger?. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Saugstad, Jens (2004). Kants etikk og kvinnesyn. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2004). Misforstått forsvar av menneskeverdet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2003). Grunnløs støtte til Regjeringens bioetikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (07.08.2003)
 • Saugstad, Jens (2003). Usaklig om befruktede egg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (15.10.2003)
 • Saugstad, Jens (2002). Fagimperialistisk anmeldelse. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4)
 • Saugstad, Jens (2002). Har befruktede egg sjel?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2001). Galt oppfattet om dyreetikk (svar til Tore Stubberud). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2001). Transcendental frihet: fra anstøtssten til sluttsten.
 • Saugstad, Jens (2000). Fra embryo til person: Om forskjellen i våre moralske plikter overfor fosteret i tidlige og senere faser.
 • Saugstad, Jens (2000, 01. mars). Om sorteringssamfunn, fosterdiagnostikk og abort. [Radio].  "Sånn er livet" og "Verdibørsen" : NRK radio, P2,.
 • Saugstad, Jens (1999). Antiteoretisk moralfilosofi. Anmeldelse av Knut Erik Tranøy: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen. Universitetsforlaget, 1998. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  9(1), s 47- 48
 • Saugstad, Jens (1999). Etikk i skolen.
 • Saugstad, Jens (1999, 30. januar). Intervju om røyking og moral. [Radio].  Verdibørsen : NRK radio, P2..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 2. mai 2013 00:06