Kari Sletnes

Universitetslektor - Filosofi
Bilde av Kari Sletnes
English version of this page
Telefon +47-22855846
Mobiltelefon +4799544539
Rom GM 443
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstjernes hus 4. etasje
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Examen philosophicum

Undervisning

Cand.philol. Kari B. Sletnes er universitetslektor i Filosofi.

Emneord: Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Etikk, Skriving
Publisert 4. aug. 2014 12:30 - Sist endret 9. mars 2018 12:55