Tove Pettersen

Professor - Filosofi
English version of this page
Telefon 22855849
Faks 22857551
Rom 437 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

 

Tove Pettersen is professor of philosophy at the Faculty of Humanities, University of Oslo, Norway. She specializes in feminist philosophy, moral philosophy and ethics, especially in the ethics of care and the existential ethics of Simone de Beauvoir. She is also working with the history of philosophy, political philosophy, phenomenology, existential philosophy and postmodern philosophy.

She received her Dr. Art. in philosophy at the University of Oslo in 2004 with a Ph.D. dissertation on the ethics of care. She completed her M.A. in the History of Ideas on postmodern philosophy, and she has also studied Political Science and Economics at the University Oslo. In 2004-2006 she was granted a Postdoctoral Fellowship in order to work with Simone de Beauvoir’s ethics, and she was also the Director of Research at the Ethics Program, University of Oslo. Pettersen has been teaching philosophy at the University of Oslo since 1990.
 

Books:

Filosofiens annet kjønn. Introduksjoner til den feministiske filosofien.(Pax 2011) http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1778,

Comprehendig Care. Problems and Possibilities in The Ethics of Care (Rowman & Littlefield 2008) http://rowman.com/ISBN/9780739126158

Historie og filosofi II  (Cappelen 2008, coauthor) http://historieogfilosofi.cappelendamm.no/,

Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring (Scandinavian University Press 2006, editited and coauthored with Inga Bostad)

Essayskriving til exphil (Gyldendal Akademiske 2003, coauthored with Per Ariansen). http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Filosofi/Essayskriving-til-ex.phil

Skriv. Fra idé til fagoppgave (Gyldendal Akademiske 1996). http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Spraak-og-formidling/Skrivhttp://www.gyldendal.no/var/ezwebin_site/storage/images/skriv/527922-1-nor-NO/Skriv_hd_image.jpg

Some recent articles:

"Conceptions of Care: Altruism, Feminism, and Mature Care" (2011), Hypatia (in press).http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1527-2001.2011.01197.x/abstract

"The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications (2011) Health Care Analysis, 19 (1) pp. 51–64.  http://www.springerlink.com/content/w0l42n70p21p85v4/

"Mature Care and Reciprocity. Two Cases from Acute Psychiatry" (2011, coauthored with Marit Helene Hem), Nursing Ethics, 18(2), pp. 217-231. http://nej.sagepub.com/content/18/2/217.abstract

Mature Care and Nursing in Psychiatry: Notions Regarding Reciprocity in Asymmetric Professional Relationships (2011, coauthored with Marit Helene Hem), Health Care Analysis,  19 (1) pp. 65–76. http://www.springerlink.com/content/d033556x21445j74/,

            "Kropp, kjønn og moralfilosofi" (2011), i Religion og livsyn nr. 2/11, s. 34–39.

"Acting for Others: Moral Ontology in Beauvoir's Pyrrhus and Cineas” (2010), Simone de Beauvoir Studies Volume 26,  2009–2010, Simone de Beauvoir Society,  Menlo Park California ISSN 1063-2042, s. 18-27. 

"Simone de Beauvoirs etikk" (2009) http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1651,

“La joie existentielle et l’angoisse dans la philosophie moral de Simone de Beauvoir” (2008, ed. Julia Kristeva)http://www.editionsbdl.com/BEAUVOIR_KRISTEVA_FAUTRIER.html,

“Freedom and Feminism in Simone de Beauvoir's philosophy” (2008), Simone de Beauvoir Studies Volume 24,  2007–2008, p. 57–65.

“Feministisk etikk", Norsk filosofisk tidsskift (2007)”,http://www.idunn.no/ts/nft/2007/04/feministisk_etikk,

“Moralsk frihet og situasjon; Simone de Beauvoir”, Norsk filsosofisk tidsskrift  (2006) http://www.idunn.no/ts/nft/2006/04/moralsk_frihet_og_situasjon_simonedebeauvoir,

“Omsorg som etisk teori”, Norsk filosofisk tidsskrift (2006) http://www.idunn.no/ts/nft/2006/02/omsorg_som_etisk_teori

“Eksistens og mening”. Kapittel 3 i Historie og filosofi 2,  Rørvik, Tor-Inge, Pettersen, T et. al, Oslo, Cappelen.     http://historieogfilosofi.cappelendamm.no/    

“Politiske ideologier og ideer”- Kapittel 5  i  Historie og filosofi 2, Rørvik, Tor Inge, Pettersen, T. et.al ), Oslo, Cappelen.    http://historieogfilosofi.cappelendamm.no/

       

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning

FIL4351 Feministisk etikk

 

FIL2202 Kjønn og filosofi

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/FIL2202/

EXPHIL03 Examen philosopicum 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/

 

 

  


 

Emneord: Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie

Publikasjoner

 • Pettersen, Tove (2017). Love - According to Simone de Beauvoir, In Laura Hengehold & Nancy Bauer (ed.),  Blackwell Companions to Philosophy. A Companion to Simone de Beauvoir.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-79602-3.  13.  s 160 - 173
 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (2015). Kjønn og feminisme i norsk filosofi - noen betraktninger. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  50(3-4), s 129- 148 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2015). Simone de Beauvoir: On moral freedom, Humanism and The Humanities, In Tove Pettersen & Annlaug Irene Bjørsnøs (ed.),  Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker.  Rodopi.  ISBN 978-90-04-29440-0.  Chapter 5.  s 69 - 91 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2012). Conceptions of Care: Altruism, Feminism, and Mature Care. Hypatia.  ISSN 0887-5367.  27(2), s 366- 389 . doi: 10.1111/j.1527-2001.2011.01197.x Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2012). Etikk, eksempelbruk og feministiske moteksempler, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 9.  s 220 - 252
 • Pettersen, Tove & Hem, Marit Helene (2012). Assistenza evoluta e resiprocità: Una nuova concezione per l’ etica della care. Lavoro sociale.  ISSN 1721-4149.  2012(1), s 21- 42
 • Hem, Marit Helene & Pettersen, Tove (2011). Mature Care and Nursing in Psychiatry: Notions Regarding Reciprocity in Asymmetric Professional Relationships. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19(1), s 65- 76 . doi: 10.1007/s10728-011-0167-y Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2011). "Conceptions of Care. Altruism, Feminism and Mature Care". Hypatia.  ISSN 0887-5367.
 • Pettersen, Tove (2011). Kropp, kjønn og moralfilosofi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (2), s 34- 39
 • Pettersen, Tove (2011). The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19(1), s 51- 64 . doi: 10.1007/s10728-010-0163-7
 • Pettersen, Tove & Hem, Marit Helene (2011). Mature care and reciprocity: Two cases from acute psychiatry. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 217- 231 . doi: 10.1177/0969733010392301
 • Pettersen, Tove (2010). “Acting for Others: Moral Ontology in Beauvoir's Pyrrhus and Cineas”. Simone de Beauvoir Studies.  ISSN 1063-2042.  26, s 18- 27 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2010). "The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications". Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  (1) Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2009). Nettverksetikk, I: Kerstin Marthinsen (red.),  Nyttige nettverk.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203235719.  Kapittel 2.
 • Pettersen, Tove (2009). Simone de Beauvoirs etikk, I: Simone de Beauvoir (red.),  Pyrrhos og Cineas ; Tvetydighetens etikk.  Pax Forlag.  ISBN 9788253031002.  Kapittel.  s 7 - 28
 • Pettersen, Tove (2008). Eksistens og mening, I:  Historie og filosofi 2.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 9788202276898.  Kapittelnummer 3.  s 133 - 192
 • Pettersen, Tove (2008). Freedom and Feminism in Simone de Beauvoir's philosophy. Simone de Beauvoir Studies.  ISSN 1063-2042.  24
 • Pettersen, Tove (2008). La joie existentielle et l’angoissedans la philosophie morale de Simone de Beauvoir, I: Julia Kristeva (red.),  (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir Du Deuxième Sexe à La cérémonie des adieux.  Le Bord de L'eau.  ISBN 978-2-35687-000-1.  kapittel.  s 212 - 225 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2008). Politiske ideologier og ideer, I:  Historie og filosofi 2.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 9788202276898.  Kapittelnummer 5.  s 289 - 405
 • Pettersen, Tove (2008). Simone de Beauvoir's philosophical challenges: The perspective of the Other. Genderstudies.  ISSN 1660-8720.  Frühjahr(12)

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Tove (2015). Skriv. Fra idé til fagtekst. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47098-9.  254 s.
 • Pettersen, Tove & Bjørsnøs, Annlaug Irene (ed.) (2015). Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker. Rodopi.  ISBN 978-90-04-29440-0.  215 s. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (red.) (2013). Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  387 s.
 • Pettersen, Tove (2011). Filosofiens annet kjønn. Introduksjoner til den feministiske filosofien. Pax Forlag.  ISBN 9788253033402.  250 s. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2008). Comprehending Care. Problems and Possibilities in the Ethics of Care. Lexington Books.  ISBN 0-7391-2615-6.  222 s.
 • Pettersen, Tove (2008). Historie og filosofi 2. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202285890.  520 s.
 • Pettersen, Tove & Rørvik, Thor-Inge (2008). Historie og filosofi 2. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 9788202276898.  517 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Tove (2015). Asymmetric Relationships and Mature Care. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2015). Feminism in Ethics.
 • Pettersen, Tove (2015). Frihet i et feministisk perspektiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2015). Hundre år med 8. mars – Alexandra Kollontaj, kvinnebevegelsen og den nye feministiske bølgen..
 • Pettersen, Tove (2015). Litteratur på Blå. Tankegods: Simone de Beauvoir Tove Pettersen og Annlaug Bjørsnøs i samtale med Hedda Lingaas Fossum om boken Simone de Beauvoir- A Humanist Thinker.
 • Pettersen, Tove (2015). Non-Travelling Texts. The Case of Women Philosophers.
 • Pettersen, Tove (2015). Omsorgsetikk og kjønn..
 • Pettersen, Tove (2015). Omsorgsetikk og moralsk ansvar - privat, sosialt og globalt..
 • Pettersen, Tove (2015). Simone de Beauvoir: On Authentic and Inauthentic Love..
 • Pettersen, Tove (2015). Tankegods: Simone de Beauvoir. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove & Bjørsnøs, Annlaug Irene (2015). Introduction. Beauvoir – A Humanist, In Tove Pettersen & Annlaug Irene Bjørsnøs (ed.),  Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker.  Rodopi.  ISBN 978-90-04-29440-0.  Innledning.  s 1 - 13
 • Pettersen, Tove (2014). Acting for Humanity. Humanism According to Simone de Beauvoir.
 • Pettersen, Tove (2014). Etikk og kjønnsforskjeller i Simone de Beauvoirs 'Det annet kjønn'.
 • Pettersen, Tove (2014). Feministisk omsorgsetikk.
 • Pettersen, Tove (2014). Likestilling og frihet – ide og praksis.
 • Pettersen, Tove (2014, 30. mai). Provoserte med ord. Violette Leduc.  Klassekampen.
 • Pettersen, Tove (2014). Veien til valgfrihet – et filosofisk perspektiv.
 • Pettersen, Tove (2014, 20. desember). Vi møter filosof og feminist Tove Pettersen. [Fagblad].  Under Arbeid.
 • Pettersen, Tove & Daae Mæland, Eivor Elisabeth (2014, 01. august). “Omsorg for naturen”. [Intervju om økofeminisme og omsorgsetikk]. [Fagblad].  Fett. Feministisk kulturtidsskrift nr. 2, 2014.
 • Pettersen, Tove & Radke Hoffart, Amund (2014, 09. september). “Ti år med emnet Kjønn og filosofi”. [Fagblad].  Bulletine, nr. 2, 2014.
 • Pettersen, Tove (2013). "Complisity, Privileges and The Beneficiary Principle: A Feminist Perspective". Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2013, 21. mai). “Glemte tenkeres advokat. Tove Pettersen legger et feministisk perspektiv på filosofihistorien”. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Pettersen, Tove (2013). Review of Simone de Beauvoir. Political Writing, edited by Margaret A. Simons and Marybeth Timmerman, University of Illinois Press. H-France Review.  ISSN 1553-9172.  13(130)
 • Pettersen, Tove (2013, 03. oktober). "Samtale med Tove Pettersen". [Internett].  human.no. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2013). "Sustaining the Fredoom of Self and Others. Beauvoir's Existential Ethics".
 • Pettersen, Tove (2013). "Who Cares about Global Justice? On Realizing a Globalized Ethics of Care".
 • Pettersen, Tove & Wiestad, Else I (2013). Simone de Beauvoir. Frihet og situasjon, I: Tove Pettersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  27.  s 361 - 378
 • Pettersen, Tove (2012). Beauvoir’s Ethics and the Humanities.
 • Pettersen, Tove (2012). Beauvoir's Ethics, Freedom and Contemporary Society.
 • Pettersen, Tove (2012, 08. mars). De glemte tenkerne. [Internett].  Kilden.
 • Pettersen, Tove (2012, 01. juli). Identitetsfilosofi og filosofiens identitet.
 • Pettersen, Tove (2012). Marginalizing Feminist Philosophy.
 • Pettersen, Tove (2012). The Ethics of Care as a Discipline.
 • Pettersen, Tove (2012, 21. juli). Utfordre grensene. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2011). Asymmetrisk omsorgsarbeid – etisk ansvarsfordeling.
 • Pettersen, Tove (2011, 28. juni). Etikk i det virkelige liv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2011, 30. mars). Hvorfor mangler kvinderne i filosofihistorien?. [Internett].  Videnskab.dk.
 • Pettersen, Tove (2011, 12. desember). Serie Internationale Zorgethici 14. [Internett].  ZorgEthiek.nu.
 • Pettersen, Tove (2011). Simone de Beauvoir om kjærlighet og frihet.
 • Pettersen, Tove (2011). Simone de Beauvoir: On Love and Autonomy.
 • Pettersen, Tove (2011, 29. mars). The forgotten philosophers. [Internett].
 • Pettersen, Tove (2011, 12. januar). “Tove Pettersen med ny bok". [Internett].  salongen.no.
 • Fjørtoft, Kjersti & Pettersen, Tove (2010). Leder. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4)
 • Pettersen, Tove (2010). Den barmhjerige samaritan og omsorgsetikk.
 • Pettersen, Tove (2010). Den barmhjertige samaritan - et omsorgsetiks ideal eller en priviligert velgjører?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (6), s 7879 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2010, 22. januar). “Filosofene som mangler".  Klassekampen.
 • Pettersen, Tove (2010, 17. desember). Filosofiens annet kjønn - intervju i IFIKK-nytt. [Internett].  IFIKK.nytt.
 • Pettersen, Tove (2010, 02. desember). Filosofiens annet kjønn. Intervju om utstilling på Galleri Sverdrup. [Internett].  HF-aktuelt.
 • Pettersen, Tove (2010). Gleden og tvetydigheten i Simone de Beauvoirs moralfilosofi.
 • Pettersen, Tove (2010). Moden omsorg som etisk ideal.
 • Pettersen, Tove (2010, 22. januar). "Om frihet". Intervju i om kvinnelige filosofer og filosofihistorien.  Morgenbladet.
 • Pettersen, Tove (2010). Omsorg i et feministisk perspektiv.
 • Pettersen, Tove (2010). Simone de Beauvoir and The Meaning of Philosophy:Reflections on ‘Diary of a Philosophy student’.
 • Pettersen, Tove (2010). Simone de Beauvoirs eksistensialisme.
 • Pettersen, Tove (2010, 15. februar). Sånn er livet. Intervju om Catherine Trotter Cockburn og kvinner i filosofihistorien. [Radio].  NRK2.
 • Pettersen, Tove (2010). Three Concepts of Care: Altruism, Feminism and Mature Care.
 • Pettersen, Tove & Fjørtoft, Kjersti (2010). Om filosofihistorie og kanon. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4), s 220- 222
 • Pettersen, Tove & Roland, Monica (2010). "Filosofiens annet kjønn". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (6), s 10- 11 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2009, 17. mars). Intervju om nettverksetikk og boken Nyttige nettverk. [TV].  TV2, God morgen Norge.
 • Pettersen, Tove (2009, 08. august). "Kvinner og nettverk: Bare gode venner er ikke nok".  Tara.
 • Pettersen, Tove (2009, 22. august). "Nettverksvenner og andre venner".  Ukeavisen Ledelse.
 • Pettersen, Tove (2009, 29. september). "Omsorg, makt og medfølelse". [Internett].  http://www.diakonsyk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=4.
 • Pettersen, Tove (2009, 26. november). "Seks ulike forskere gir svar: Hva er en kvinne?". [Internett].  Apollon.
 • Pettersen, Tove (2008, 09. februar). Angst. Og glede.  Dagbladet.
 • Pettersen, Tove (2008, 09. januar). Beauvoir må ut av Sartres skugge. [Internett].  ABC nyheter.
 • Pettersen, Tove (2008). Eksistens og mening - politiske ideologier og ideer.
 • Pettersen, Tove (2008). Existential Joy in Simone de Beauvoir’s moral philosophy.
 • Pettersen, Tove (2008, 09. mai). I nytt lys. [Internett].  Kilden. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2008). Man fødes ikke som kvinne.... Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2008). Moden omsorg - en gylden middelvei?.
 • Pettersen, Tove (2008). Simone de Beauvoir 100 år. Filosofi og erfaring.
 • Pettersen, Tove (2008). Simone de Beauvoirs filosofi.
 • Pettersen, Tove (2008). Simone de Beauvoir’s philosophy: A challenge for traditional thinking.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 13. des. 2016 13:49