Anders Nes

English version of this page
Telefon +47-22841663
Mobiltelefon 99521468 +47-99521468
Rom 621 GM
Treffetider Torsdager 12-14, eller etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Mine faglige interesser er først og fremst innenfor

  • sinnsfilosofi  -  særlig: forholdet mellom sasning og tenkning, og normative aspekter ved naturen til tenkning og resonering;
  • handlingsfilosofi  - særlig: naturen til praktisk resonering, handling ut fra grunner, og forholdet mellom evaluering og handling;
  • meta-etikk - særlig: rollen til normative begreper i praktisk og teoretisk resonering;
  • språkfilosofi - særlig: demonstrativer, semantikken til psykologiske setninger, og normer for talehandlinger.

Før jeg kom til CSMN var jeg en 'Career Development Fellow' ved Oxford University. Jeg har vært gjesteforsker ved Institute of Philosophy, School of Advanced Study, London, og ved University of Southern California, samt stipendiat ved Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk ved UiO.

Ved UiO underviser jeg, eller har jeg undervist, kursene:

  • Why be Reasonable? Reasoning, Reasons, and Rationality, PhD kurs, våren 2015
  • Innføring i metafysikk og bevissthetfilosofi, FIL1001 (bevissthetfilosofidelen), våren 2011
  • Handlingsfilosofi - fordypning, FIL2207, høsten 2008, 2009, og 2010.
  • Self-knowledge (med Timothy Chan), CSMN4010, våren 2010

 

Emneord: Bevissthetsfilosofi, Filosofi, Rasjonalitet, Språkfilosofi, Normativitet, Erkjennelsesteori

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Inference and Consciousness. London: Routledge. Redigert med Timothy Chan. Forthcoming

"Assertion, Belief, and 'I believe'-Guarded Affirmation." Linguistics and Philosophy, 39 (1): 57-86, 2016.

“The Sense of Natural Meaning in Conscious Inference.” In T. Breyer & C. Gutland (eds.) The Phenomenology of Thinking. Philosophical Investigations into the Character of Cognitive Experiences. London: Routledge, 2015

“Thematic Unity in the Phenomenology of Thinking.” Philosophical Quarterly, 62 (246), pp. 84-105, 2012.

“Are Only Mental Phenomena Intentional?” Analysis, 68.3. pp. 205-215. 2008.

 

Anmeldelser:

“Review of Cognitive Phenoenology, Edited by Timothy Bayne and Michelle Montague.” Mind, 2015

“Review of Perception, Hallucination, and Illusion, By William Fish’ Mind, 120 (479), pp. 856-859, 2011

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 29. jan. 2018 10:28