Thomas Krogh

Bilde av Thomas Krogh
English version of this page
Telefon +47-22857211
Rom 406 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Emneord: Idehistorie

Publikasjoner

  • Krogh, Thomas (2015). History of ideas:An Idea and its History, In Jan Eivind Myhre (ed.),  Boundaries of History.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  kapitel.  s 83 - 106
  • Krogh, Thomas (2015). Jean Bodin : the modern state comes into being, In  Philosophy of Justice.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-017-9174-8.  Book Chapter.  s 43 - 60
  • Krogh, Thomas (2014). Fri som hvilken fugl?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 184- 191 Vis sammendrag
  • Krogh, Thomas (2013). Edmund Burke – opprør mot revolusjonen, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  Kapittel 15.  s 423 - 448
  • Krogh, Thomas (2013). Jean Bodin – den moderne stat blir til, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  Kapittel 9.  s 260 - 285

Se alle arbeider i Cristin

  • Krogh, Thomas (2014). Hermeneutikk. Om å forstå og fortolke. 2 utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47761-2. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 6. mars 2012 14:41

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter